67.175 Cabotage- ture er registreret i 2021

605 Cabotage- ture pr. arbejdsdag i 2021

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL kender det danske transportmarked og tillader sig derfor at stille spørgsmålet, hvor mange cabotage- ture registreres ikke i UTIK ? FDL ved også hvor få tungvognsbetjente der er til rådighed, når der skal kontrolleres: Cabotage-ture, mindsteløn, kører-hviletid, færdselslov, elektroniske registreringer, samt alle de andre papirer, resultatet taler for sig selv.

Tidligere registrerede cabotage- overtrædelser i 2018 har Rigspolitiet registreret i alt 42 cabotage-forseelser. Dette tal var i 2019 steget til 288 – stigningen skyldes ifølge Rigspolitiet én større sag fra 3. kvartal 2019 med mange sigtelser mod samme udenlandske virksomhed, ja DK moderselskabet disponerer transporterne.

Det er ikke nyt for FDL når Danske Speditører ved Adm. Direktør Martin Aabak med vanlig attitude søger at bagatelliserer problemerne med cabotage- kørsel i Danmark. Lige så længe Danske Speditører har indflydelse på lovgivningen, omfattende godskørsel med lastbiler, lige så længe vil de være som havkatten i hyttefadet.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har den klare holdning, ingen transport-købere skal have indflydelse på lovgivningen omkring godstransport med lastbiler. Transportkøberne skal ikke have plads ved forhandlingsbordene. Ved de borde bør kun sidde de relevante organisationer for vognmænd og chauffører, samt de relevante ministerier. Så kan det være loven kommer til at virke hensigtsmæssigt.

Social chauffør løndumpning i Danmark holder Danske speditørers fragtafregninger under den faktiske kostpris, og det vil fortsætte lige så længe Færdselsstyrelsen ikke formår at kontrollerer lovkravet om lønafregning i godskørselsloven § 6, 3) mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, det er 3F-DTL,A – ATL. Kontrollen er kun optimal hvis der bruges elektroniske data fra chaufførens førrekort.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44