EU`s vejpakke, en skærm mod social chauffør løndumpning

EU`s vejpakke skaber nervøsitet hos storforbruger

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL følger naturligvis implementeringen af EU`s vejpakke nøje. Det gælder også udtalelser fra storforbrugere af de chauffører EU vejpakken skal beskytte, når de udfører national DK godstransport. Når så FDL i dag i nyhedsmediet Lastbil Magasinet i en artikel kan læse en udtalelse fra DSV Transport A/S COO Lars Dich-Johansen.

Citat: Vi har en fælles udfordring, og den skal ligeledes løses via en fælles indsats, og det må så betyde at priserne må reguleres til et niveau, der både sikrer, at vi kan løse opgaverne som vores entreprenørkunder ønsker det, men også så økonomien i opgaverne er på et niveau, der betyder, at flere igen vil finde det attraktivt og økonomisk holdbart at drive vognmandsforretning.

En sådan udtalelse kan FDL kun opfatte således, tiden er inde til at stille krav om takstreguleringer. Kostprisen indeholder også en opsparing i virksomheden, og den skal med og dækkes af afregningstaksten. Husk nu, det skal være individuelle krav, (ikke kollektive de er lig med ulovlig kartel) om takstreguleringer. Den danske godskørselslov kræver lønafregning på niveauet med DK – OK – overenskomst.

Citat: Løn og arbejdsvilkår for chauffører

En indehaver af en vognmandstilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de retningsgivende kollektive overenskomster for chauffører. Der er ikke krav om, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening, men chaufførernes løn og ansættelsesvilkår må ikke afvige væsentligt og entydigt fra de retningsgivende kollektive overenskomster for chauffører.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44