Aabenraa kommune er andet en Ringridning

Aabenraa kommune er også parkeringsområde for lastbiler og påhængskøretøjer

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL kunne fredag på Lastbil Magasinet læse noget, som ligner kommunal mangel på baggrundsviden, når det drejer sig om P skiltning, og egen lovgivning, citat: (»Ved udpegningen af de skiltede lastbilparkerings-pladser har det været et formål at undgå generende lastbilparkeringer i længere tid i boligområder, og at sikre at der i hele kommunen gives lokale chauffører mulighed for at parkere i lokalområdet, så de kan overholde deres køre- hviletider,« står der i referatet fra udvalgsmødet, hvor beslutningen om de nye skilte blev taget. Der er sat flest skilte op i industriområder i Padborg, men også i Aabenraa er der en god sjat 72-timers p-skilte. På Toldpladsen er der ikke sat skilte op. Der er fortsat fri parkering.) citat slut.

Når man så også i Aabenraa kommunes orientering: Offentlig parkering kan læse citat: Parkering med lastbiler og påhængskøretøjer. Parkeringsbekendtgørelsen for Aabenraa Kommune supplerer Færdselslovens almindelige regler om standsning og parkering. Ifølge bekendtgørelsen gælder det at: * Køretøjer over 3.500 kg. samt påhængskøretøjer over 2.000 kg. må ikke parkeres på veje i tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 07.00, med mindre parkering er lovliggjort med skiltning. I tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 19.00, må disse køretøjer parkeres i maks. 6. timer. * Påhængskøretøjer under 2.000 kg. må parkeres på vejen i højst 24 timer. * Der må ikke parkeres køretøjer eller påhængskøretøjer med henblik på reklame.

Lejrvejen i Padborg går gennem det tidligere område kaldet toldpladsen. Lejrvejen er en registreret vej, på vejen er der opsat blåt P skilt = PE 33, med blå undertavle US 4, skilt med symbol af lastbil forvogn.

Parkeringsmuligheder på Lejrvejen i Aabenraa kommune er i henhold til kommunal oplysning. Parkeringsbekendtgørelsen for Aabenraa Kommune supplerer Færdselslovens almindelige regler om standsning og parkering.

Køretøjer over 3.500 kg:

  1. Parkering maks. 6 timer mellem 07.00 – 19.00.
  2. Parkering maks. 12 timer mellem 19.00 – 07.00.
  3. Ingen parkering af løse påhængskøretøjer.

Parkeringsbekendtgørelse for Aabenraa Kommune, § 6 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2019. Samtidig ophæves den hidtidige parkeringsbekendtgørelse af 25. juni 2008.

Ifølge Færdselslovens § 121 kan Politiet pålægge en afgift for overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Parkeringsbekendtgørelsen er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget d. 12. juni 2019.

Hvor er Politiet, kan FDL med rette spørge? Området hører under Tungvogns Center Syd, så hvor er de? Og kan de blive ved med at gemme sig? Der er ingen undskyldning.

Bøde pålægges:

  1. Løstrailere med DK-plader, så er det registreret DK-bruger som skal bødepålægges.
  2. Motorvogne med påhæng, med ikke DK-plader, skal bødepålægges med straks bøde.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44