EU vejpakke kontrol! Hvordan?

Nu bliver bumpene på vejen til bjerge

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL tillader sig at være skeptisk, når det drejer sig om forhandlinger i embedsmandsvældens høje haller. Brændt barn skyr ild er der et gammelt ordsprog der siger. Der er en tendens til kammerateri i de parallelle uddannelser på tværs af bordet. Tidligere har modstandere som ikke ønsker, ensartede ordnede regulærere løn og arbejdsforhold i dansk transporterhverv, haft de bedst og nok de dyreste jurister til at udføre det som i dag har navnene lobby og spin.

Kontrol i alle faser inden for godstransport på gummihjul, møder konstant juridiske hindringer, som kun har det ene formål at trække tingene i langdrag. De kommende forhandlinger i Danmark om hvordan de juridiske rammer skal se ud, for det overhoved er muligt at kontrollere mulige overtrædelser, og efterfølgende muliggør bødeinddrivelse, også fra de EU-lande som ikke er samarbejdsvillige i den slags sager, som eksempel (parkeringsbøder).

Lønkontrol er et meget vigtigt punkt i EU vejpakken, lige som det længe har været det i Danmark. Derfor tillader FDL sig atter at sætte spørgsmålstegn ved dokumententer på papir. De skal altid følge lastbil og chauffør, og de skal altid kunne kontrolleres op imod elektroniske faktiske registreringer, eksempelvis Tachograf, chauffør data når det drejer sig om chaufførens arbejdstid, og lønudbetaling herfor. Nummerplade scanning for kontrol af lastbilens bevægelser, sammen med GPS-position.

Indberetning i RUT, af arbejdssted og tidspunkt inden arbejdet påbegyndes, for al udenlandsk arbejdskraft i Danmark. RUT har aldrig virket, når der er tale om udenlandske lastbiler med udenlandske chauffører, som udfører kombinations transport i Danmark. Og nu skal myndighederne til at kontrollere, Cabotage transport og kombinations transport for chauffør lønafregning. Det er ikke et bump på vejen, eller et skinnebensspark, det er det skallede bjerg ret forude.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL anbefaler Transportminister Benny Engelbrecht, til kun at inviterer de implicerede parter, chauffører og vognmænds organisationer med til bordet.

Arbejdsgiverforeninger samt transportsælgende Speditører og deres organisationer, har ingen interesse i ordnende forhold, gennemsigtighed og kontrolmulighed, som kan betyde omkostningsforhøjelser for deres butik.

På den anden side af bordet vil FDL anbefale transportminister Benny Engelbrecht, placerer de ministerier og styrelser som skal ændre deres love og regler, så en smidig effektiv kontrol bliver mulig. Bliver kontrol-mulighederne ikke ændret, kommer vi ikke i mål med opgaven. Med det resultat at fakta i dag vil fortsætte, vi har LO/DA organiserede vognmænd, som i dag ikke udbetaler løn efter timeforbrug, men timer efter hvor mange penge der kan udbetales. Det skal vel ikke fortsætte ej heller gælde for Cabotage kørsel.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44