Bremseproblem indlæg fra FDL  7.

Dårlige bremser på påhængskørertøjer! Hvem bærer det fulde ansvar!

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL er ikke i tvivl og ansvarligholder: Producenten af påhængskøretøjet og Færdselsstyrelsen, disse to parter bærer hele ansvaret for manglende bremsekrafts % på påhængskøretøjer i Danmark.

Har chaufføren et ansvar? for ham! ikke synlige fejl! NEJ

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL vil på det kraft-tiske pointerer, det er ikke chaufførens ansvar, og det kan det aldrig blive. Finder kontrolmyndighederne manglende bremsekrafts % som ikke kan konstateres med det blotte øje, kan chaufføren ikke drages til ansvar derfor, kun for de visuelle fejl som kan konstatere med det blotte øje, når chaufføren går rundt om lastbil og påhængskøretøj, inden den skal kører ud på det offentlige vejnet er chaufførens ansvar.

Ifølge lovteksten er den registrerede brugers ansvarlig! JA

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL vil atter belyse et fejlplaceret ansvar! Kan en registeret bruger i Danmark, som køber et påhængskøretøj af en dansk forhandler. Køretøjet registreres hos et af Færdselsstyrelsen godkendt synssted, efter de af Færdselsstyrelsen udstedte typegodkendelser. Det er nu FDL spørger? hvordan kan registeret bruger så ansvarligholdes for manglende bremsekrafts %?

Registeret bruger, køber en vare der er typegodkendt og registeret nøjagtig som Færdselsstyrelsen har udformet lovteksten. Er det så ikke Færdselsstyrelsens ansvar at de køretøjer i praksis også opfylder de på papiret af dem godkendte teoretiske beregninger.

Fakta er: Ansvarlig bruger bliver kriminaliseret, når bremserne er afkølet, og problemet med mangler bremsekrafts % opstår og afsløres.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44