Dårlige bremser på lastbilernes påhængskøretøjer HVORFOR?

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har gennem en årrække arbejdet med problemet, dårlige bremser på lastbilernes påhængskøretøjer. Dette arbejde har vist sig at støde på modstand fra detailhandlen og de lovgivne myndigheder på området.

FDL har generelt med nogle få undtagelser ikke mødt positive holdninger til at løse problemet, dårlige bremser på påhængskørertøjerne.

Fakta: De sidste 30 år har myndighederne sat den danske vognmand i gabestokken, det er vognmanden der ikke vedligeholder sine påhængskørertøjer. Rigspolitiets mobile bremsestand har siden den blev indsat i vejsidekontrol af bremser på lastbiler, stort set vist det samme negative statistiske resultat når det drejer sig om lastbilernes påhængskørertøjer, ikke forvogn eller trækker.

Nu er det at det bliver svært, det er vognmandens ansvar ja:

  1. Vognmanden køber et påhængskøretøj, eksempelvis en færdig bygget standart sættevogn, som efter Færdselsstyrelsens krav til % sats for bremsekraft skal kunne indfri dette lovkrav.
  2. Vil vognmanden som har ansvaret være sikker på han ikke køber katten i sækken, skal han selv foranlede en elektronisk bremseventils justerings kontrol, samt en udførlig korrekt udført bremsetest med kolde bremser, og en efterfølgende elektronisk udskrift af både ventil justeringen og bremsetesten.
  3. Den elektronisk udskrift skal sikre ham i en eventuel efterfølgende retssag om ansvarsplacering eller kørsel med et påhængskøretøj som ikke opfylder Færdselsstyrelsens og lovens krav til bremse %
  4. Undlader vognmanden at sikre sig mod katten i sækken, vil vedligeholdelse- omkostninger til bremserne forfølge ham hvert år til det periodisk syn, og han vil altid have dårlige bremser, som slides helt forkert.

Frie Danske Lastbilvognmænd  FDL fortsætter arbejdet mod dårlige bremser, og undersøger i øjeblikket, hvilke lastbils synssteder i Danmark der kan udskrive en udførlig elektronisk udskrift af en komplet bremsetest.

Link til eks. udførlig elektronisk udskrift: https://fdl-vm.dk/wp-content/uploads/2021/08/2021-07-12-Saadan-ser-en-Koregt-Bremsetest-udskrift-ud.pdf

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44