Spørgsmål og svar Vedrørende gennemførelsen af mobilitetspakke 1

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL opfordrer til gennemlæsning:

Mobilitetspakke 1 er trådt i kraft, og de sociale bestemmelser om køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører har været gældende siden den 20. august 2020. Europa-Kommissionens prioritet er nu at sikre, at der foreligger en fælles forståelse og en konsekvent gennemførelse af de nye bestemmelser. Kommissionen udarbejdede derfor følgende første sæt spørgsmål og svar for at tackle de mest presserende gennemførelsesspørgsmål fra sektorens side. Dette vil gradvis blive suppleret med yderligere spørgsmål og svar om de øvrige bestemmelser i mobilitetspakke 1, når det viser sig nødvendigt. Den skal tjene som vejledning for chauffører, vejtransportvirksomheder og håndhævende myndigheder for at sikre, at reglerne anvendes og kontrolleres på en harmoniseret måde i hele EU.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette sæt spørgsmål og svar er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene og forpligter ikke Europa-Kommissionen. Det er kun EU-Domstolen, der har kompetence til at fortolke EU-lovgivningen autoritativt. I denne sammenhæng bemærkes det, at artikel 8, stk. 8, og artikel 8, stk. 8a, i forordning (EF) 561/2006, som indgår i spørgsmål 1 til 6, i øjeblikket er genstand for annullationssager ved Domstolen. Eksemplerne er illustrative, og listen over konkrete eksempler vil blive udvidet yderligere.

  1. Hjemkørsel af fører
  2. Forbud mod at tage en regulær ugentlig hviletid i køretøjets kabine

III. Færgeregel

  1. Reduceret ugentlig hviletid
  2. Ekstraordinære overskridelser af køretiden
  3. Flermandsbetjening

VII. Grænsepassage

Linke til FDL hjemmeside, med vedhæftede pdf filer.:

  1. Mobility-package-questions-and-answers-da.pdf
  2. ST_5114_2020_REV_1_da.pdf
  3. Mobilitetspakken ST_5115_2020_REV_1_da.pdf

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44