Der er grund til bekymring!

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL er bekymret!

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL stiller spørgsmålstegn, kan og vil de danske politikere, sørge for håndhævelses muligheder, af de kommende ændringer i den danske Bekendtgørelse af lov om godskørsel: LBK nr 1051 af 12/11/2012.

Erfaringen skræmmer! kontrollen ved RUT registreringer har ikke tidligere været, og er stadig ikke eksisterende. Tidligere tekst udsendt af Trafikstyrelsen beskriver klart hvilke oplysninger der kræves. Kombineret transport skal anmeldes til RUT, hvorimod international kørsel og cabotage ikke skal anmeldes til RUT.

I RUT skal anmeldes følgende oplysninger:

  • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.
  • Sted for levering af tjenesteydelsen – det vil sige sted for pålæsning.
  • Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen – det vil sige dato for pålæsningen.
  • Virksomhedens branchekode.
  • Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed – det vil sige chaufførernes navn og periode for transporten.
  • Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

FDL`s bekymring er begrundet, følg dette link https://erst.virk.dk/rut3/public/soegning

Tjenesteydelsens branchekode (49.41 – vejgodstransport)

Vejgodstransport Anmeldelse i RUT-registeret: Udenlandske virksomheder, der udfører kombineret transport i Danmark, skal anmelde sig i Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT-registeret). Følger du linket konstater du selv hvor få og mangelfulde oplysninger der indberettes. Loven er fra 12/11/2012.

De kommende ændringer i Lovforslag nr. L 185 til BEK nr 1222 af 23/10/2018 vil for at de overhovedet får nogen virkning på den internationale sociale løndumpning, og den DK relaterede løndumpning, kræve en betydelig opstramning af de elektroniske og lovmæssige regler. Virker elektronikken ikke ses resultatet tydeligt hos RUT, og banditterne i habitterne har frit spild.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44