DK gæste-chaufførers mindsteløn = 173,64 dkr. i DK

 

OVER 3.500 KG. er danske minimumstimesats for udstationering pr. 1. marts 2022 = 173,64 kr.

 

Nu er vi nødt til at slå fast med den store hammer og 7 tommer søm! Det er virksomhedens etableringsland der er afgørende for en gæste-chaufførens lønsats, kører chaufføren ikke gods fra eller til etableringslandet skal lønnen altid være til det lands minimumstimesats hvor i chaufføren arbejder.

Eneste undtagelse (Transit kørsel uden last tilbage til etableringslandet)

  1. Bilaterale transporter = Etableringslandets lønsats.

(gods fra etableringslandet og gods tilbage til etableringslandet)

  1. Tredjelandstransport = De besøgte landes lønsatser.

(gods som ikke af eller på læsses har i etableringslandet)

  1. Cabotagekørsler = De besøgte landes lønsatser.

(national godstransport = cabotagekørsel)

  1. Transit = Kørsel uden last.

(tilbage til etableringslandet)

Med udgangspunkt i, Kommissionen Generaldirektoratet for mobilitet og transport Direktorat C – Landtransport C.1 – Vejtransport Spørgsmål og svar om udstationering af førere i henhold til direktiv (EU) 2020/1057 i forbindelse med godstransport1

Her sætter Frie Danske Lastbilvognmænd FDL spørgsmålstegn ved lovligheden, hvormed danske moderselskaber fra DK hjemme adressen, styrer og betaler deres datterselskabers chauffører den rette løn, når disse stort set aldrig transporterer gods fra eller til etableringslandet.

Når man eksempelvis kører cabotage kørsel i Danmark og fornyr cabotage muligheden ved at lade lastbilen krydse Tysklands grænse til og fra Hamborg eller lignende så dur det jo ikke at etableringslandet er Rumænien for så skal chaufføren jo altid have Dansk og Tysk løn som minimumstimesats.

Eller når chaufførerne kører permanent mellem Esbjerg og Sverige og etableringslandet er Rumænien for så skal chaufføren jo have Dansk og Svensk løn som minimumstimesats.

Det største problem er! kontroller Færdselsstyrelsen det?

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL Olieklub så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44