Publiceret første gang april 2023.

Christian Jensen kommentarer til lovforslag om tænkt KM afgift.

Følgende analyse og fakta tal afslører i et og alt hvor tåbeligt det fremsatte lovforslag i al sin enkelthed er og hvor mange slette usandheder om det virkelige formål med lovforslaget indeholder.

Det fremgår af det fremsatte lovforslag, at det skønnes at ville reducere den årlige Co2 udledningen 0,3 millioner tons (300.000 t) i 2025 og 0,4 millioner t (400.000 t)

I Danmark sælges der iflg. officielle statistikker 3.184.000.m3 = 3.184.000.000 L Dieselolie /år.

1 liter Dieselolie udleder ved forbrænding 2,7 kg. Co2

1 liter Benzin udleder ved forbrænding 2,4 kg. Co2

1 Liter dieselolie/ benzin vejer ca. 0.8 kg.

= 1 kg. dieselolie udleder 3.38 kg. Co2

Følgende udregninger og konklusioner tager udgangspunkt i, at alle indregistrerede. dieseldrevne køretøjer, altså også dieseldrevne person og varevogne omfattes af loven ud fra synspunktet, at det er (alene brugeren af det forurenede stof der er forureneren, dermed også burde være betaleren).

Regeringen skønner at lovforslaget vil reducere Co2 udledningen med 300.000 t, det modsvares af et mindre forbrug af dieselolie 111.111.111 L diesel. (300.000.000 kg Co2: 2,7 = 111.111.111. L diesel)

Det vil sige, hvis vi sparer 111.111.111 L diesel så reducerer vi Co2 udslippet med 0,3 millioner tons som er regeringens bedste skøn og efter sigende hedeste ønske.

Altså vi skal spare 111.111.111. millioner liter for at reducere Co2 udslippet med 0.3 mill. tons. Hvor mange % skulle hele Danmarks dieseldrevne motorkøretøjer inkl. Personbiler / simpelthen alle dieseldrevne køretøjer så spare for at opnå den ønskede Co2 reduktion?

Der sælges 3.184.000.000 L (3 milliarder 184.000.000 millioner L dieselolie i Dk/år 2021). Og vi ved at der skal spares 111.111.111. L diesel for at reducere Co2 udslippet med 0.3 mill. tons. Vi skal således dividere det antal L 111.111.111. der skal spares med det totale forbrug 3.184.000.000 L, Det bliver til sølle 3,49 %

som i praksis svare til, at en lastbil der i dag kører 3 km. pr. liter skal piskes til at køre 3,09 Km. pr. liter.

 

Iflg. regeringens egne tal regner man med, at efter mega investerings-omk. for både stat og forbruger (vognmænd) vil det årlige netto provenu være ca. 1,5 milliarder kr. (1.495 mil.kr).

Forudsætter man at regeringens hedeste ønsker ville være opfyldt, dersom et alternativt forslag stadigvæk ville/skulle indbringe det ønskede netto provenu og samtidig animere til at spare på forbruget i lighed med det man forestiller sig det fremsatte forslag ville afstedkomme, så ville det kunne opnås ved: Man bibeholder nuværende omk. fri opkrævning gennem købet af dieselolie samtidig med at man forhøjer Co2 afgiften på al dieselolie med de nødvendige ører pr. l.

Den nødvendige og tilstrækkelige forhøjelse af den nuværende Co2 afgift ville således være:

1.5 milliarder kr. / 1500 millioner kr.: med det totale forbrug 3.184.000.000 L = 47,1 øre pr L.

Dvs., dersom alle Dieseldrevne motorkøretøjer var omfattet af loven, ville den nødvendige forhøjelse af co2 afgiften på 47-48 øre pr. L købt dieselolie opfylde regeringen forhåbninger om netto skatte provenu og den skønnede reduktion af udledningen af Co 2 i henhold til regeringens ønsker og krav.

Det vil så i praksis afstedkomme en forhøjelse af vores nuværende pris pr. kørt km. med en ganske alm. landevejs lastbil som kører 3 km. pr. L på ca. 16-17 øre pr. km. Og det stadigvæk med en lønsom gulerod til den der sparer på dråberne.

For en Diesel drevet personbil, der kører 18 km. L vil omk. stigningen være ca. 2,7 øre mere pr kørt km.

Ovennævnte er validerede tal fra offentlig statistik/ regeringens egne tal og oplysninger.

Sammenfattende konklusion af ovennævnte er som følger:

Med forbehold for evt.  ganske uvæsentlige regnefejl så må konklusionen på ovennævnte være, at den store gambling regeringen lægger op til med årlige administrations omk. af et nyt og helt uprøvet opkrævningssystem, der helt åbenlyst sluger mellem 275 – 300 millioner kr. om året alene i administration er helt uden for virkelighedens verden, især henset til at vi har et ganske velfungerende og næsten gratis opkrævningssystem i dag.

Det er det især, når man kan opnå det samme netto provenu og den samme reduktion af Co2 udledningen ved blot at skrue på den allerede eksisterende afgiftssats med de nødvendige antal øre pr. købt L diesel.

Og når man inddrager alle forbrugere af dieselolie (og det er vel ganske rimeligt, at alle der bruger dieselolie skal deltage på lige fod) så bliver udgiften overkommelig for alle forbrugere, erhverv såvel som private forbrugere. En stigning erhvervene ville kunne leve med og privatbilismen næste ikke ville bemærke.

Så jeg skal på vegne af Frie Danske Lastbilvognmænd FDL opfordre til, dersom der er voksne politikere til stede på borgen og i erhvervsorganisationerne om, at give medskyldige politikere på borgen en belærende vejledning og efterfølgende kræve handling.

Med venlig hilsen Christian Jensen Formand FDL

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL Olieklub så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44