Er Danmark fuld af ulovligt kørende lastbiler

Lastbilens registreringsattest og DK synsgodkendelse er kravet

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL skrev i 2012, om for mange uklarheder om vogntogsvægtgrænser. FDL kan i dag, igen konstaterer uklarheder hos de kontrollerende myndigheder. Fakta: alle lastbiler der kører i Danmark, må ikke kører med højere totalvægt en registreringsattesten er påskrevet i rubrikkerne F1 – F2 – F3. Forvognens totalvægt og samlet vogntogsvægt.

Ikke DK registrerede 3 akslede lastbiler, skal omkring en DK-synshal og godkendes, hvis der i rubrik F3 står 40000 kg.

I Danmark skal alle lastbiler kunne dokumentere, hvilken samlete vogntogsvægt de er godkendt til, enten på registreringsattesten eller et DK godkendelsesdokument udstedt efter synsgodkendelse i DK-synshal.

Ifølge Færdselsstyrelsen er reglerne lysende klare, der er ikke noget at tage fejl af.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/1076

BEK nr 1076 af 07/11/2008

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

  • 5.

Stk. 5. Såfremt der på den udenlandske bils registreringsattest fremgår en lavere vogntogsvægt, end der ønskes anvendt ved kørslen i Danmark, skal der under kørslen medbringes dokumentation fra en synsvirksomhed for, hvilken vogntogs­vægt der er teknisk tilladt.

Måske der bliver travlhed i de danske synshaller.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44