Er der politisk gen-mangel på Cristianborg ?

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL er ikke sat på jorden for at please politikere, FDL er sat på jorden for at råbe vagt i gevær når danske politikere rammer ved siden af Godstransport skiven. Derfor tillader FDL sig hermed at stille spørgsmålene offentligt, til alle folketingets politikere, ingen nævnt ingen glemt.

Dansk godstransport på gummihjul er et yndet sted for Cristianborg politikere at slå med den store sanktions hammer. Lov mangfoldigheden som omhandler gods-transporterende vare og lastbiler er mangfoldig, og berøre mange Ministerier/ Styrelser. Her kniber det at få fat i den store hammer, så kontrol bevillingerne til ministerierne og deres styrelser også har mulighed for en effektiv kontrol.

Der er og har altid været højaktuel mangel på varme hænder hos Politiet og politiets Tungvognscenter. Hvad hjælper det at slå med den store hammer når styringen og bemanding til at foretage en effektiv kontrol 24/7/365 ikke er til stede. Tungvogns- centrene skal ledes og koordineres fra et sted, så kontrollerne optimeres max, over det ganske land. Ikke som nu hvor det er det enkelte center der sætter dagsordenen.

Dieseltyverier fra lastbiler er højaktuel lige nu efter episoden ved Egtved den 12. april 2021. I denne sag er det en politiopgave for ordenspolitiet som også mangler varme hænder, og derfor har en tilbøjelighed til at bede erhvervsdrivende når de ringer og vil anmelde indbrud/tyveri om at indberette det elektronisk på politiets hjemmeside, så er det registreret så forsikringen kan se anmeldelsen, sag slut.

Transport af levende dyr har længe haft store problemer med anklager for transport af ikke transport egnede dyr. Chaufføren anklages pr. automatik af Fødevarestyrelsen for skader med bødestørrelser i 30.000 kr. klassen. Skader som chaufføren ikke har en jordisk chance for at kontrollere. Problemerne er skabt af folketingspolitikere, som greb den store hammer i bødekataloget, og satte kikkerten for det blinde øje.

Cristianborg folketingspolitikerne bærer ansvaret for den manglende kontrol af de indførte bødeforhøjelser, med den store hammer. De glemt at øge muligheden for at kontrollere overtrædelserne. Det er mangel på rettidig omhu. Manglen kan nemt opfattes som, bare bøderne er store nok så behøver loven ikke kontrolleres bøde afskrækkelsen klare nok den præventive opgave.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44