Er kontrollen i Danmark bevist mangelfuld

Ulovlig afholdelse af 45 timers regulær ugehvil i lastbilen fortsætter

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL ser ikke den store ændring i måden det regulære 45 timers ugehvil, stadig afholdes på. Et hegn og en lukket EL port, mere skal der ikke til for at holde nogle af de kontrollerende myndigheder væk. Tidligere ville de store kørselsrekvirenter ikke huse nomadechauffører og deres lastbiler inden for terminal hegnet, når der skulle afholdes nat og ugehvil.

Det har nogle kørselsrekvirenter ændret på, så nu vil de gerne stille indhegnede områder til rådighed for, nomadechauffører og deres lastbiler, så de fortsat i skjul bag hegn og lukket port kan afholde de lovkrævede regulære ugehvil på 45 timer, ulovligt i deres lastbiler. I Fredericia er det ikke unormalt at 45 til 75 normaddechauffører afholder ulovlige ugehvil i deres lastbiler.

Tungvognscenter Syd TCS som er den kontrollerende myndighed i området, blev orienteret om problemet med de mange udenlandske lastbiler og chauffører fredag eftermiddag. Denne orienteringen kunne ikke få betjentene fra TCS ud og foretage kontrol på pladsen. De mener åbenbart ikke det er deres opgave når det foregår bag hegn og låge.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har tidligere gjort opmærksom på ulemperne ved den nuværende opdeling af Tungvogns centrenes administration. 3 kaptajner ved roret dur ikke, resulterer bliver forskellige opfattelser og  prioritering af opgaverne. Selvfølgelig skal man ikke kunne gemme sig bag et hegn og en låge, når der afholdes ulovlige regulære ugehvil i lastbilens førerhus. (Hvad med en dommerkendelse)

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL vil venligst opfordre Tungvognscenter Syd TCS til at kikke ind ad i eget hus, er kontrol resultaterne på niveau med TCN og TCØ? Følger man med i de elektroniske nyhedsinformationer omkring kontrol af lastbiler, som udfører godstransport på gummihjul, så er det ikke TCS som bærer de store overskrifter.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44