Farligt at sidestille lastbiler og busser i bremse-problematik:

Forkert at straffe lastbilvognmænd

Det kan være farligt, og vildledende, hvis man, som transportminister Ole Birk-Olesen på TV Østjylland blandede æbler og pærer i sin begrundelser for at hæve bøderne i tilfælde af dårlige bremser på påhængskøretøjer og busser. Når sandt skal skrives, kom FDL desværre til at formulere teksten, så det fremgik, at også bussernes bremser sover, hvilket ikke er tilfældet. Så det beklager vi. For busserne er vedligehold et kodeord, som mange åbenbart har svært ved at leve op til.

Bremserne på en bus falder naturligvis ikke i søvn. Som bremse-specialisten René Lundegård, påpeger, bliver busserne ikke testet med trykluft og derfor bliver bremse-præstationerne på busser, ikke målt og fremregnet på hvert enkelt hjul, som man gør med trailere/påhængsvogne. For bussernes vedkommende, er enten ingen virkning eller dårlig virkning i den ene side, og dermed skævbremsning. Busserne dumper med andre ord på dårlig service og manglende vedligehold.

Transportminister Ole Birk-Olesen fastslog på TV, at når så mange bliver taget af politiet og straffes fordi bremseeffekten ikke er god nok, er der al mulig grund til at hæve bødestørrelserne voldsomt. Men det var forkert af ministeren at generalisere for både busser og lastvogne. Ministerens udsagn tyder på, at det selvbestaltede og altid bedrevidende embedsmandsvælde i Færdselsstyrelsen, har stukket ministeren et stykke papir i hånden, som han kunne lære udenad.

Ole Birk-Olesen fastslog. at årsagen til at bøderne generelt forhøjes, er fordi det ikke skal kunne betale sig at lade være med at reparere bilernes bremser. Hvilket han naturligvis har ret i. Men selv ikke studieværtens spørgsmål om, hvorfor kun vognmænd og chauffør straffes, når et vogntog eksempelvis er nysynet, kunne rokke Ole Birk-Olesen til at skille æbler og pærer. Det er i orden, at busejerne straffes, hvis deres busser er dårligt vedligeholdt, men det er ikke i orden at straffe lastbilvognmænd og deres chauffører over en kam.

Nogen må forklare vores transportminister, at det, for lastbilerne, ikke kun er et spørgsmål om at reparere bremserne. Eller spare penge. Det er primært et problem, at mindre brug af bremserne, får systemet til at sove, fordi bremserne, under de nuværende krav, skal være varme for at være effektive. Hvis der er tale om sovende bremser på trailere og påhængsvogne, bør myndighederne enten holde nallerne helt væk – eller tillade de justeringer, som vi, med sikkerhed, ved kan foretages af en dygtig bremse-ekspert, og dermed løse problemet. FDL kan her henvise til netop René Lundegård, som har afhjulpet problemet for flere FDL-vognmænd.

Kommentaren af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk