Bremse-problemer er også Færdselsstyrelsens ansvar:

Problemet løses ikke ved højere bøder

Som alle ved, har vognmanden det objektive ansvar, at hans biler er i lovlig stand, og det uanset, hvilke tossede love vore politikere indfører i samarbejde med Transportministeriet herunder Færdselsstyrelsens og Trafikstyrelsen. Den seneste tids bremse-problematik, som i øvrigt har været der i mange år, og hvilke bødetakster, der fastsættes for overtrædelse af lovene, ender til syvende og sidst med, at det bliver vognmanden, der pænt må betale ved kasse 1. Problemet kan løses ved justeringer, for bremsebelægningen skal arbejde, og det er Færdselsstyrelsen, der er problemet.

Det er langtfra en ligetil sag at efterleve myndighedernes krav til bremserne, fastslår FDL´s kontorleder, Jens Groot. Det skyldes en uforståelig stivnakket og konstant afvisende holdning hos embedsmændene. Vi ved alle, at bremser som sover, skal varmes for at vågne/virke, og selv biler, som lige er godkendt i bilsynet, risikerer at dumpe ved en stikprøvekontrol. Færdselsstyrelsens bud på en afhjælpning af manglende bremse-effekt, der er tale om på påhængskørertøjer, og busser i eksempelvis Hjørring og Skanderborg, kan ingen bruge til noget.

Alle, der har arbejdet som vognmand, eller været chauffør på store køretøjer, ved jo, at hvis ikke bremserne bruges nok, falder bremsebelægningen i søvn, fortsætter Jens Groot. Den kan vækkes midlertidigt ved opvarmning, som det har været praktiseret de seneste 20 – 25 år, 5 minutter før synstid, så bremserne ikke kunne nå at blive afkølet, inden bremsestanden kontroller bremseeffekten. Alternativet til opvarmning er udskiftning af bremsebelægningen.

Vælges udskiftning af bremsebelægningen, uanset slitage, inden periodisk syn, er vognmandens problem så, hvor længe varer det, inden den ny bremsebelægning, er faldet i søvn og dermed lige så dårlig, som den udskiftede bremsebelægning. Skrivebords-teoretikerne i Færdselsstyrelsens har enten ikke kunnet/ikke villet løse problemerne med den manglende justeringsmulighed omkring bremseventiler, og bremse-membran. Motorvogne, der kører med påhængs køretøjer, har ikke problemer med sovende bremsebelægning.

Her er der ingen tåbelige justerings-begrænsninger, så her kan bremsebelægningen slides op inden udskiftning, og falder ikke i søvn, selv om bremsebelægningstypen er den samme. Når der nu igen er tale om busser med dårlige bremser, har der været tale om ældre modeller, som bruges i varierende perioder, og som står stille i varierende perioder. I de nævnte tilfælde er de blevet brugt periodisk til kørsel over kortere afstande, lav fart minimal brug af bremserne, det optimale kørselsmønster for skabelse af sovende bremsebelægninger.

Derfor er FDL´s budskab til politikerne, at hæves bødesatserne til et niveau, som der barsles med, skal det for at opnå den effekt, politikerne ønsker, være betydeligt højere end omkostningen for udskiftning af bremsebelægningerne kvartalsvis. Så kan man tvinge vognmændene til udskiftning af bremsebelægningen, eller køb af nyt materiel, påhængskørertøjerne vil stadig have problemet med sovende bremser. Er der tale om busser, er alternativet måske nye busser, og store investeringer. Politikerne løser ikke problemet ved at sætte kikkerten for det blinde øje. De skaber tværtimod en unødig meromkostning til et erhverv som i forvejen er klemt på alle parametre.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk