Det er Statens opgave at sikre p-pladser nok:

Men vognmændenes ansvar at følge loven

I søndags trådte den ny parkeringslov om 25 timers begrænsning for lastbiler, parkeret på statslige parkeringspladser i kraft. En lov, der har delt vandene, og hvor meningerne er stærkt delte. Ikke mindst fordi, der faktisk ikke er p-pladser nok til godstransportørerne.

Nu har vi så også fået Vejdirektoratets rapport ”Statsvejnettet 2018” med en masse statistik, også om parkering. Men den rapport er ikke til megen nytte. Det fastslår kontorleder Jens Groot hos Frie Danske Lastbilvognmænd, FDL.

Kan vi evaluere nu? Ja, det kan vi godt, og ved selvsyn konstatere, at der stadig parkeres uden for de markerede båse i nødsporet ved ind- og udkørsel til parkeringspladserne mellem Randers og Vejle, og flere andre steder. Om det er nødvendigt, ville være god info, og har nogen fået bøder for ulovlig parkering, ville også være god info, fortsætter Jens Groot.

Uanset hvad, er det vognmandens ansvar, at hans ansatte chauffører har mulighed for at overholde lovgivningen. Vælger vognmanden at lade en speditionsvirksomhed overtage den direkte disponering af lastbil og chauffør, er det stadig vognmandens ansvar, at der disponeres og køres efter gældende love. Vognmandens ansvar er utvetydigt. Længere er den ikke.

Det er, på den anden side, statens opgave at stille det nødvendige antal parkeringspladser til rådighed, så alle, der skal holde et lovpligtigt hvil, kan parkere lovligt. Og her kniber det gevaldigt.

FDL vil anbefale alle chauffører og vognmænd, som kommer til en fyldt lastbilparkeringsplads, som umuliggør det at efterleve lovgivningen, kontakte vagt tlf. hos politiet hele landet 24/7/365 = 114

Det må ubetinget være vagthavende politibetjents opgave at kunne anvise et brugbart parkeringsområde i umiddelbar nærhed. Hvis ikke, må det indskrives i døgnrapporten, at følgende lastbil registreringsnummer ikke har haft mulighed for at efterleve lovgivningen grundet manglende parkeringsmulighed. Og herved fritages for bødestraf.

Vil Danske Speditører fortsat optræde som total disponerende speditør/vognmand og fortsætte, efter tidligere mønster, bør de vognmænd, som lader deres lastbiler totaldisponeret, kræve parkeringsmuligheder, eller en eventuel højere fragtrate, så chaufføren/vognmanden kan tilkøbe denne nødvendighed, slutter Jens Groot.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk