FDL spørger! Har danske myndigheder mistet kontrolevnen ? 2.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL efterlyser kontrolmuligheden i følgende lovtekst.

FDL-sætter spørgsmålstegn ved, kontrolmuligheden af LBK nr 1051 af 12/11/2012.

  • 6.Stk. 3. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Stk. 4. Tilladelsesindehaveren skal efter påbud fra transportministeren indsende dokumentation for, at virksomheden følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Færdselsstyrelsen: Styrelsen regulerer og fører tilsyn inden for færdselsområdet skriver følgende:

Overenskomster på godskørselsområdet

På godskørselsområdet findes følgende landsdækkende overenskomster:

En virksomhed skal blandt andet følge de bestemmelser, der findes i de kollektive overenskomster, om:

  • Løn, herunder bestemmelser om løn under sygdom
  • Pension
  • Arbejdstid og overarbejde
  • Feriefridage
  • Betalt frihed til uddannelse og betaling for lovpligtig efteruddannelse
  • Opsigelse og fratrædelse
  • Orlovsordninger

Hvordan kontroller Færdselsstyrelsen så i dag overholdelse §6. stk. 3. og 4.?

Er virksomheden medlem af en DA/LO-arbejdsgiverforening kontrolleres ikke.

Er virksomheden medlem af en anden eller slet ingen arbejdsgiverforening, kræves et lønningsregnskab i forbindelse med kontrollen, disse regnskaber sendes så til kontrol hos den i papirerne skrevne fagforening der er valgt.

Et lønningsregnskab kan være konstrueret til formålet, at dokumenterer en overenskomstmæssig lønafregning i henhold til gældende overenskomst. Og ikke nødvendigvis, hvor mange arbejdstimer der er brugt for optjening af lønnen.

Fakta:

Uden tachograf/førrekort data, er kontrollen af chaufførens faktiske arbejdstid som chauffør i lastbilen umulig.

Samkøring af tachograf data, fra kørehviletidskontrol, med lønningsregnskaber fra alle indkaldte virksomhedskontroller er nødvendig, for en ensartet lønafregning som den godskørselsloven beskriver, for godskørsel på DK-nummerplader.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44