Frie Danske Lastbilvognmænd FDL skriver DK løndumpning

Transportministeren og Transportudvalget er skriftlig orienteret

Løndumpning af danske chauffører i DK registrerede lastbiler finder sted dagligt også i LO/DA organiserede virksomheder.

Som udgangspunkt drejer hele øvelsen sig i at finde et fast beløb, som kan omregnes til en overenskomstmæssig korrekt løn. FDL skitsere nogle af de kendte eksempler:

  1. Fast månedsløn
  2. Fast procent af den månedlige indtjening med lastbilen
  3. Fast kilometer takst for kørte kilometer

Når der ud fra de 3 eksempler eller andre lignende modeller er fundet frem til et beløb for lønningsperioden, omregnes dette beløb så det passer til en overenskomstmæssig korrekt løn. Der udbetales ikke løn for flere timer en der er penge til.

Drejer det sig om overnatning i lastbilen, i henhold til SKATS krav, en arbejdsperiode på 24 timer eller mere, fratrækkes de skattefrie diæter (de må ikke bruges som løn), inden restbeløbet beregnes til overenskomstmæssig korrekt løn. Der udbetales ikke løn for flere timer en der er penge til.

Lønberegningen ud fra disse modeller er meget simpel, beløbet som er til rådighed som løn, indtastes i et dertil konstrueret regneark, som blot regner baglæns, det kommer ud med det timeantal der er penge til. Det timeantal indtastes i et valgt lønsystem hvor chaufføren er oprettet med personlige skatte oplysninger og lige nøjagtig de i overenskomsten krævede lønforhold.

Der mangler det som mange lastbilchauffører ikke gider udfylde, en dagseddel med så simple oplysninger som: Tur Start: Dato Kl. Km Sted – Afl: Sted Kl. Km – Pause: Sted Kl. Km – Tur Slut: Dato kl. Km Sted.

Disse oplysninger, burde være grundlaget for en overenskomstmæssig korrekt lønberegning.

Vognmanden udleverer et lønningsregnskab, en elektronisk lønberegning, som kun chaufføren og dennes personlige data på føre kortet, har mulighed for at afslører som løndumpning.

Færdselsstyrelsen som har kontrolpligten i forbindelse med udstedelse og fornyelse af godskørselstilladelser, i henhold til godskørselslovgivningen, LBK nr 1051 af 12/11/2012, får de samme oplysninger som fagforeningen og arbejdsgiverforeningen får, dersom de ønsker at kontrollerer om lønudbetalingen også er efter den oplyste gældende overenskomst.

FDL  mener det er på tide, disse løn lokumsaftaler stoppes, de skaber mulighed for en ukontrollerbar løn dumpning over for DK registrerede chauffører, i DK registrerede lastbiler, det er konkurrence-forvridende forhold. Skal det lykkedes, skal Færdselsstyrelsen til aktivt at bruge de tacografdata, de allerede nu afkræver virksomhederne i forbindelse med en kørehviletidskontrol. Disse tilsendte tacografdata skal også samtidig bruges, i et af de allerede udviklede elektroniske løn beregnings programmer.

FDL har tidligere forespurgt Trafikstyrelsen, og nuværende Færdselsstyrelsen om den skitserede løsning ikke var en mulighed. Svaret vi fik på daværende tidspunkter var, det er ikke en lovlig mulighed og derfor ikke mulig. Den skitserede datasamkøring skal lovliggøres, før det er muligt for Færdselsstyrelsen at kontrollere om godskørsels indehaveren overholder lovens krav til lønafregning.

I henhold til de skitserede juridiske forhold, vil en løsning af problemet, kræver Justitsministerens deltager, så en lovmæssig løsning på data samkørings-problemet kan blive afklaret.

De vognmænd som udnytter det lovmæssige hul, manglende samkøring af tacografdata medfører, vil fortsat benytte den sti eller en tilsvarende.

Så kære Transportminister Benny Engelbrecht, godstransporten på gummihjul har brug for Transportministerens hjælp, samt en hjælpende hånd, fra Justitsministeren.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44