Bremseproblem indlæg fra FDL  8.

Hvor er transporterhvervets organisationer ?

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL, står åbenbart alene i den politiske del af kampen mod et af Færdselsstyrelsen fejlplaceret ansvar. De danske vognmænd hænges ud som uansvarlige når det drejer sig om manglende bremsekraft % på deres påhængskøretøjer. Hvor er DTL- Dansk Erhverv, hvor er DI Transport- ATL, og hvor er ITD- Arbejdsgiverforening, i dette problemer? Betaler du kontingent til de nævnte organisationer, føler du så ikke de svigter dig, når det drejer sig om ansvarsplaceringen af manglende bremsekrafts % .

En dansk vognmand køber, et nyt dansk påhængskøretøj, det er dansk typegodkendt, synet og registeret af en dansk forhandler, i henhold til Færdselsstyrelsen og dansk lovgivning, er køretøjet lovligt. Sådan er det bare ikke, vognmanden er nødt til selv at kontrollerer, hvis han vil være sikker på at påhængskøretøj han har fået leveret, også opfylder lovens krav til bremsekrafts %. Fakta for lovlige bremser: Det er nødvendigt at vognmanden, eller en af ham valgt person, overvære førstegangssynet, med krav om en elektronisk udskrift af  bremsetest, udført lige som forskrifter.

Køber du som vognmand et påhængskøretøj, som er førstegangssynet med opvarmede bremser, som BPW-anvisning anbefaler, og en bremsekraft på 45 %. Så er du en dårlig vognmand i statistikken, når dit påhængskøretøj, bremse kontrolleres i en vejsidekontrol, og ikke levere de 45 %. Har du som dansk vognmand, fået vejledning omkring det belyste problem? Har din valgte organisation arbejdet for at hjælpe dig? Har du efterspurgt deres hjælp? De danske hovedorganisationer repræsenterer officielt, 3.728 kontingent betalende medlemmer.

Hvorfor vil 3.728 kontingent betalende Vognmænd, finde sig i organisation passivitets. Er de dansk transports hovedorganisationer blevet en institution, for en embedsmandsvælde uden formål?

Det er hos Færdselsstyrelsen tingene skal ændres, arbejder din hovedorganisation overhoved for at få ændret de belyste manglende bremsekrafts % hos Færdselsstyrelsen. Generalforsamlingerne i transportens hovedorganisationer, må være det rette forum for dig eller din formand at stille spørgsmålet: Hvad har min organisation gjort ved problemet manglende bremsekraft %.

Danske Forhandler af påhængskøretøjer, er de uden ansvar? Nej, for om nogen ved de, det ofte, men ikke altid er nødvendig med opvarmede bremser til syn, for at klare minimums bremsekraft %, kravet for synsgodkendelses. Den hjælp forhandleren kan få fra aksel producentens danske service partner, til manglende bremsekraft % er ikke eksisterende. Udskiftning af bremseklodser ændrer ikke på manglende bremsekraft %, det er aksel bestykning og bremseventil beregninger, lige som forvognens styresystem til påhængskøretøjet der skal kontrolleres.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL fastholder, at ansvarsplaceringen er hos Færdselsstyrelsen.

Men når det så er sagt er det op til vognmændene at stille krav til deres organisation, så de sørger for at markedet tilbyde bremseløsninger, der kan bremse når og hvor det er nødvendigt.

FDL vil blive ved med at stille krav herom og vi vil ikke holde os tilbage for at udråbe de skyldige, som jo i første omgang er Færdselsstyrelsens manglende krav til akselproducenterne.

Så danske vognmand, kræv af din organisation, at styrelser og producenter stilles til ansvar.

Erhvervets tavse organisationer bærer også ansvaret for Færdselsstyrelsens ansvarsunddragelse.

Christian Jensen

Formand FDL

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44