Finanslov med tidsler:

Øget arveafgift belaster

mange mindre firmaer

Som ventet indgik regeringen og dens støttepartier, Enhedslisten, SF, de radikale og alternativet i aftes aftale om finansloven for 2020 med Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet.  Aftalen rummer bl.a. milliarder til grøn omstilling, uddannelse og minimums-normeringer. Men selv om der er afsat penge til bekæmpelse af social dumping og til grøn omstilling, opfylder aftalen kun omkring 1/42-del af regeringens i øvrigt alt for stort opslåede klimaplan.

Set fra transportsektorens side, er det positivt med ekstra midler til bekæmpelse af en stadigt mere udbredt social dumping. Der skal, ifølge forståelsespapiret, arbejdes hen mod en sikring af, at udenlandske chauffører skal arbejde under danske lønvilkår. Der vil, fra 2020 til 2023, blive afsat en årlig sum på 10 millioner kr. på et kontrolsystem, som skal sikre, at kravene efterleves. Spørgsmålet er så, om det er nok til at skabe grobund for at nå et ventet resultat.

Hvad angår tungsvogns-kontrollererne, er det store spørgsmål om de ekstra midler, der afsættes til øget indsats, nu også vil blive brugt til det rette formål. For det har sandt for dyden ikke været tilfældet endnu. Hvad hjælper det, at politikerne bevilger pengene, hvis man inden for Rigspolitiet bruger en stor del af kontrol-pengene på at klare økonomien med hensyn til andre opgaver? Det er ikke rettidig omhu, og det bør politikerne fortælle Rigspolitiets ledelse.

Et negativt punkt er den øgede arveafgiften fra 6 til 15 pct. Det kan vi især ”takke” Enhedslistens Pernille Skipper for. Det er bekymrende, at hun ved flere lejligheder gav udtryk for, at arbejdsgiverne må betale deres del af byrderne. Pernille Skipper tror åbenbart, at firmaers generationsskifte bruges til at forgylde privatlivet. Er der for pokker ikke en voksen til stede, som kan forklare Skipper, at pengene bliver i firmaerne og investeres i nyt materiel og IT-systemer.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk