Udsigt til ændret trafikal infrastruktur:

Rød blok vil satse på

reduceret vejbudget

Hvis det lykkedes for Mette Frederiksen at danne en ny regering, hvad de fleste nok tror, bliver det med stor sandsynlighed med en transportminister, som vil lægge større vægt på den kollektive trafik, end de seneste borgerlige transportministre. Det vil være ensbetydende med, at den aftale, som VKLA-regeringen og Dansk Folkeparti indgik kort før valget, rulles tilbage. For rød blok har ikke lagt skjul på, at en meget stor del af de 110 milliarder, skal bruges på kollektiv trafik.

Forslaget om en milliarddyr tog bro over Vejle Fjord er bestemt ikke opgivet i den røde blok, selv om langt de fleste danskere nok vil være enig i, at det er en alt for stor investering, blot for at forkorte rejsetiden fra Jylland til København med syv-otte minutter. Et sådant projekt vil sluge så mange milliarder, at det i en grad vil gå ud over vejtrafikken.  Hvilket vil skabe yderlige forsinkelser, som både medfører store tab for godstransporten og øger forureningen.

FDL er naturligvis ikke modstander af en bedre kollektiv trafik, men selv om mange i den røde blok åbenbart hader bilisme, er det en uomtvistelig kendsgerning, at det ikke er sund fornuft at kappe mange milliarder af pengene til en forbedret infrastruktur. Vi har i alt for mange år, levet med lappeløsninger, i stedet for at projektere en langsigtet trafikal infrastruktur, som kommer alle til gode. Men har støder vi igen på problemet om en kamp mellem politisk ideologi og sund fornuft.

Desværre har politikerne en stigende tendens til at de hver især vil kæmpe for det områder, de er valgt til at repræsentere. Derfor indgås der for mange studehandler, hvor A stemmer for B´s forslag mod at B stemmer for A´s forslag. Derved kan de respektive politikere og ordførere i deres egen kreds prale af, hvor meget, de har fået gennemført. Men de glemmer behændigt at orientere om de enorme omkostninger og ulemper, aftalerne medfører over det ganske land.

Derfor er der al mulig grund til at appellere til rød blok om at tilgodese alle former for trafik. Ingen kan være i tvivl om, at kødannelserne bliver værre og værre, og stop snakken om, at der skal mere over på jernbanerne. For der vil gå rigtigt lang tid med udvide skinnenettet. Der er brug for langsigtede løsninger, som er billigere end de traditionelle lappeløsninger. En god kombination mellem individuel og kollektiv transport vil være bedst, men med rød blok, er det næppe realistisk.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk