Kan Danmark kontroller social chauffør løndumpning? NEJ

NEJ ikke med den nuværende lovgivning.

Frie Dansk Lastbilvognmænd FDL konstaterer og læser jævnligt artikler, som popper op i medierne omkring den nye, kommende EU vejpakke. FDL har selvfølgelig også en holdning til  problemerne /mulighederne i vejpakken og mulighederne for, om  disse effektiv kan kontrolleres i Danmark.

Spørgsmålet er så om danske folketingspolitikere så sørget for, at den kommende vejpakke, så også kan kontrolleres i Danmark. NEJ det har de ikke.

Kan myndigheder som Færdselsstyrelsen foretage en effektiv dansk lønkontrol? Nej.

Ved erhvervelse, fornyelse, eller ved virksomhedskontrol, skal Færdselsstyrelsen foretage en løn afregnings kontrol. Godskørselslovgivningen kræver nemlig, at indehaveren af en godskørselstilladelse kan dokumentere, at chaufføren aflønnes på niveau med de gældende landsdækkende overenskomster på området.

Offentliggjorte verserende sager i Norge ,Holland og Belgien har afsløret, at transport virksomheder har konstrueret fiktive lønberegninger, så nationale krav til chaufførens mindsteløn overholdes. Timetallet tilpasses blot den udbetalte lønsum.

Kan det så ske i Danmark? JA. Det kan ske og det sker allerede i dag. Færdselsstyrelsen må ikke! siger de, bruge Tacografdata fra kørehviletidskontrol, til virksomhedskontrol på løn afregningen. Jamen hvorfor ikke Hr minister?

Danske arbejdsgiverforeninger, kan ikke kontrollere om deres danske medlemmer  benytter systemet, med fiktive timesedler, så timerne passer til lønudbetalingen.

Det er lige nu kun chaufføren og fagforeningerne, som kan løfte den bevisbyrde, med chaufførens førerkort. FDL har kendskab til flere eksempler på, at metoden benyttes af danske transport virksomheder og kan findes hvis man søger de rigtige steder.

Men de skal åbenbart ikke frem i lyset. En tanke kunne være! arbejdsgiverforenings hensyn. Danmark kan i dag og vil ikke kontrollere de nationale vognmands-virksomheder, for social løndumpning og underbetaling af deres chauffører.

Hvordan skulle det så være muligt for danske myndigheder at kontrollere udenlandske vognmandsvirksomheder, for social løndumpning af deres udenlandske chauffører, når de foretager national dansk godstransport (cabotage-transport) ?????

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44