FDL har en klar holdning til Organisationsforhold og Godskørselstilladelser.

FDL tager alene udgangspunkt i Dansk og Internationale lovgivning på de gældende områder.

Den danske Bekendtgørelse af lov om godskørsel LBK nr 1051 af 12/11/2012 samt menneskerets-domstolens afgørelse fra 2006, om fri organisations-og foreningsret er gældende for alle.

FDL mener nøjagtig som i danske lovbekendtgørelse LBK nr 1051 af 12/11/2012 skrives i § 6. stk. 3. Indehaveren af en tilladelse skal følge gældende bestemmelser om løn /arbejdsvilkår for chauffører i de gældende kollektive overenskomster.

Diskussionen for øjeblikket om en kommende lov om mindsteløn, en lov FDL selvfølgelig mener bør indføres i Danmark, skal selvfølgelig ikke pege på specifikke nævnte overenskomster indgået mellem (DTL-A) – (ATL) og 3F. Man skal selvfølgelig følge ordlyden og intentionen i Godskørsels lovens § 6. stk. 3, som jo netop har den ordlyd for, at den skal have respekt for menneskeretsdomstolens afgørelse af 2006.

Dansk lovgivning skal ikke pege på øremærkede overenskomster. Det er det samme som  at indfører et monopol af politisk vej og det kan på ingen måde høre hjemme i det danske demokrati.

Bekendtgørelsen af lov om godskørsel LBK nr 1051 af 12/11/2012, præciserer klart i § 6. stk. 3. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. For at overenskomster kan godkendes som værende på niveau med de pågældende kollektive overenskomster, er de nævnt på Færdselsstyrelsen hjemmeside under overenskomstforhold: Overenskomster på godskørselsområdet
På godskørselsområdet findes indtil videre følgende landsdækkende overenskomster:

Så danske politikere tag jer nu sammen. Det ansvar må I tage på jer.

FDL kan kun bakke op om V og DF i denne sag. Så længe der henvises til bestemte navngivne overenskomster er det rungende nej fra FDL om monopol, i dansk arbejdslovgivning, defineret af private lønmodtagerorganisationer, såvel som navngivne arbejdsgiverorganisationer.

Dansk godstransport har brug for klarhed, ikke røgslør, for opnåelse af ideologiske fordele.

Vi har brug for klarhed for loven og en reel organisationsfrihed, ikke som i hovedaftalen mellem DA og LO der stavnsbinder underskriveren for resten af livet. I strider med lovgivningen.

Med alt andet end liberale og demokratiske holdninger! et medløber-ri fra DTL- A/ ATL til et i øvrigt ideologisk fagforenings-kampskridt. FDL forstår godt at 3F har fået blod på tanden. Alt andet vil være sløvsind fra deres side.

FDL håber DTL- A og ATL snart melder ud hvilken side de står på i kampen for frihed til selv at vælge.

Christian Jensen

Formand FDL

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44