Skærpet indsats mod vanvidskørsel

Er skærpelsen af straffen for spirituskørsel problemet?

For hvem er problemet størst?

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL følger også arbejdet for en lovændring mod vanvidskørsel. Der er lagt op til drastiske stramninger og med rette, tidligere vanvids ulykker er ikke blevet straffet i forhold til den uagtsomhed vanvidsbilisten har udvist. Folketinget behandler tiltagene i L 127 Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel) 2. behandling 02-03-2021 3. behandling 09-03-2021.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL læser også protesterne, er promille grænsen på 2,00 problemet? Loven gælder også for udenlandske lastbiler og deres chauffører, de straffes som tidligere efter samme lov. Det vil så betyde at disses chaufførers spirituskørsel med en promille på 2,05 ikke som tidligere kun udløste en bøde for spirituskørsel beregnet efter en månedsløn. Nu skal lastbilen også konfiskeres og sælges af myndighederne.

Nu kan FDL så læse i medierne at lastbilerne skal holdes ude af lovstramningen når det handler om konfiskation af køretøjet. Teksten i materialet er følgende:

Med lovforslaget ønsker man at skærpe indsatsen mod vanvidskørsel, herunder ulovlig kap- og væddekørsel. Adgangen til at konfiskere køretøjer i førstegangstilfælde udvides til at omfatte tilfælde af særlig hensynsløs kørsel og kørsel med meget høje hastigheder. Samtidig skal konfiskation i disse tilfælde samt i tilfælde af spirituskørsel med en alkoholpromille på over 2,00 som det klare udgangspunkt ske uanset ejerforhold – og dermed også i tilfælde, hvor føreren ikke selv ejer det anvendte køretøj.

Desuden angiver forslaget retningslinjer, der vil skærpe straffen markant for kørsel med meget høje hastigheder, ulovlig kap- og væddekørsel og for kørsel i frakendelsestiden, hvis førerretsfrakendelsen skyldes særlig hensynsløs kørsel, kørsel med meget høje hastigheder eller spirituskørsel med en alkoholpromille over 2,00.

Lovforslaget indeholder endelig regler, der vil indebære en markant skærpelse af tidsrummet for førerretsfrakendelser, der skyldes kørsel med meget høje hastigheder, ulovlig kap- og væddekørsel eller chikanøs kørsel, der hindrer politiets eftersætning af andre køretøjer.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44