Klima- og miljødebat på vildspor:

FDL har sendt en række

spørgsmål til politikere

I forbindelse med en lidt for ideologisk præget klima- og miljø debat, ville det være interessant med klare svar på en række vigtige spørgsmål. Derfor har FDL rettet henvendelse til medlemmerne af Folketingets Miljøudvalg og Folketingets Klima- og Energiudvalg. Det har vi gjort, fordi FDL ønsker en nøgtern og saglig debat, baseret på faktuel viden, fremfor mere eller mindre naive ideologiske tanker.

De udmeldinger, vi hidtil har fået, har ikke skabt klarhed. Det gør fremtiden usikker hos danske vognmænd med dansk registrerede biler og chauffører, der er lønnet efter de gældende danske overenskomster. For hvordan kan man nu investere rigtigt i nyt materiel eller ny teknologi, hvis man ikke har klare svar på, hvordan fremtiden, ifølge politikerne, vil forme sig. Derfor skal vi have politikerne ud af busken.

Vi kan naturligvis ikke forlange, at politikerne skal vide alt om CO2, CO, NOx og andre forureningskilder, men det er en kendsgerning, at mange politikere med deres udsagn, demonstrerer deres uvidenhed. Der er alt for store huller i debatten.  Huller, som afslører, at kun de færreste politikere reelt ved nok, og har sat sig grundigt ind i konkrete forureningskilder, og derfor for ofte taler i overskriftsprog.

Man bruger den nemme løsning med, igen og igen, at hænge såvel transportsektoren som landbruget ud. FDL er absolut enig i, at vi skal gøre, hvad vi kan for at redde miljøet, og at vi skal forbedre miljøet. Men debatten og nye tiltag bør foregå efter de faktiske forhold, og ikke kun på ideologi og politisk opfattelse uden den nødvendige dokumentation. Hvilket vi har skrevet til politikerne i de to udvalg.

Om vi får svar, kan kun tiden vise, men både transportsektoren og landbruget har krav på en langt mere saglig debat. Det skal være slut med, igen og igen, at hænge danske vognmænd og chauffører ud som de helt store miljøsyndere. Skytset skal i højere grad rettes mod andre forureningskilder, og der er såmænd rigeligt at tage af, hvis politikerne, vel at mærke, tør gå i rette mod de menige vælgere.

Spørgeskemaet vil, når vi er sikker på, at alle udvalgsmedlemmer har modtaget det, blive lagt på FDL´s hjemmeside.

 

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk