Før trafik-forhandlingerne:

Bedre vejnet er rygraden

for lastbil-transporterne

I betragtning af, at over 90 procent af den samlede godmængde, målt i tons, foregår med lastbiler og at trængsels-problemerne er konstant sigende, er det utroligt, at rød blok vil annullere fordelingen af de 112 milliarder kr., som blå blok, kort før valget indgik forlig om. Den daglige kø kørsel på vejene er opgjort til ca. 77 millioner tabte køretøjstimer og et årligt samfundsøkonomisk tab på 24 milliarder kr. Samtidigt viser en ny opgørelse, at vi i snit, hver eneste dag, spilder 335.000 timer på at holde i kø.

Uanset om man er rød eller blå politiker, har et effektivt vejnet afgørende betydning for erhvervslivets produktivitet og konkurrenceevne. Statsvejnettet, der forbinder landsdele, større byer og godsknudepunkter, spiller en hovedrolle for erhvervslivets transporter. Over 70 pct. af lastbilernes kørsel foregår på statsvejnettet, der er rygrad i godstransporten. Lastbilernes fleksibilitet og korte afstande i Danmark, står lastbilerne stærkt i forhold til bane- og søtransport.

Langt over 70 procent, af de kørte kilometer med lastbil, foregår på statsvejnettet, som er rygraden i transportinfrastrukturen for godstransport. Statsvejnettet skal sikre en effektiv transport af gods mellem landsdele og de større byer, og udgør typisk hovedfærdselsåren til vigtige erhvervsknudepunkter, havne og grænseovergange. Lastbiltrafikken er størst i de centrale motorvejskorridorer. I Vestdanmark er det særligt i E45 motorvejskorridoren.

I Østdanmark er det på Køge Bugt Motorvejen, Motorring 3 og Amagermotorvejen. Hertil kommer E20 motorvejskorridoren via Storebæltsbroen. Mange steder har der været en markant vækst i lastbiltrafikken siden 2010. Der er med andre ord behov for politisk omtanke, når de kommende forhandlinger om trafik-milliarderne indledes. I betragtning af, at det vil tage årtier at udbygge den kollektive trafik, er det ekstra vigtigt ikke at øge problemerne for godstransporten.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk