3F-sagen kørt af sporet på TV:

En seriøs debat kræver

helt neutrale eksperter

Det er, som FDL‘s formand Christian Jensen, har udtrykt det, helt uacceptabelt, at medier som TV2 Nyheder, TV2 News, DR Nyheder og DR Deadline, gradbøjer 3F-debatten. De omtaler Kastrup-sagen som et enestående tilfælde, hvilket absolut ikke er tilfældet. Det seneste eksempel var DR Deadline lørdag aften, hvor en lektor fra KU og to organisationsfolk deltog. Alle tre med en forskellig tilgang, men desværre havde lektoren svært ved at skjule sin sympati over for 3F.

Mens den tidligere FOA-formand, Dennis Knudsen, og sektorformand i HK Privat, Søren Thøgern plæderede fornuftigt for deres forskellige synspunkter, gik lektor Søren Kaj Andersen fra Københavns Universitet, den stik modsatte vej. Lektoren kom med nogle udtalelser, som klart afslørede, at han enten ikke ved meget om, hvordan tingene foregår i det virkelige liv. Eller med vilje fortier sin viden. Uanset, savnede jeg objektivt kritiske spørgsmål fra studieværten

Søren Kaj Andersen har naturligvis lov til at have sin egen mening, men han røg helt af sporet ved at sige, at afsløringen af trusler og tvang er ærgerligt for 3F, som ikke normalt anvender de metoder. Han sagde også, at det var et spørgsmål om hvad de bærende organisationer kan tilbyde, og hvad de andre organisationer ikke kan tilbyde. Han fortiede, at 3F især jagter mindre firmaer, hvilket er i strid med grundlovssikret ret til frit at organisere sig, som Menneskeretsdomstolen har afgjort.

Sektorformand Simon Thøgern fra HK Privat fastslog, at HK Privat har en betydeligt mere nuanceret tilgang til at få folk organiseret. Han var klart imod enhver form for tvang. Tidligere FOA-formand, Dennis Knudsen havde flere fornuftige udsagn, men det meste var et indirekte forsvar for de bærende organisationer, og der var ingen direkte kritik af 3F. hvilket på den ene side er forståeligt med Dennis Knudsens tidligere virke, men uforståeligt i juridisk henseende.

Jeg kan ikke blande mig i en løbende konflikt, siger beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard. Det er arbejdsmarkedets parter, der skal løse dette problem. Men trusler og tvang hører ingen steder hjemme, og det tager jeg naturligvis afstand fra. FDL, endnu en gang, gjort TV-medierne opmærksom på 3F´s metoder med tvang af især mindre vognmands- og håndværker firmaer, mens de store aktører på markedet er fredet af 3F. Men det interesserer åbenbart ikke journalisterne.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk