Nye ordrer til tungvogns-centre rejser spørgsmål:

Hvorfor kun lappeløsninger?

Der er en lang række uafklarede spørgsmål efter at Tungvognspolitiet af Rigspolitiets øverste ledelse er pålagt også at kontrollere de ulovlige ugehvil, som hundredvis af udlændinge fortsat, og uhindret, holder rundt omkring på de statslige rastepladser. Der er dels problematikken med, at kontrollen næppe vil være tilstrækkeligt effektiv, dels spørgsmålet om, hvorvidt de store bøder bliver inddrevet, og endelig rejser det et lige så relevant spørgsmål om, hvordan de tre tungvogns-centre også vil kunne klare en bare nogenlunde kontrol af ulovlig cabotage. For efter FDL´s opfattelse, er de fem millioner kr., der afsat i år og næste år slet ikke nok.

Hvorfor præcis nogle af de samme politikere, som taler om bekæmpelse af social dumping, lader sig spise af med fem millioner, til trods for, at der er brug for mindst det dobbelte, eller tredobbelte for at få mandskab og udstyr nok, kan man kun gisne om. Det rejser stor usikkerhed om viljen til virkeligt at intensivere kontrollen på alle områder, er til stede. Der er i hvert fald noget, der halter, når politikerne – endnu en gang – vælger en spareløsning, for ingen kan være i tvivl om, at med de midler, der er til rådighed kan kontrollen ikke blive effektiv. Lappeløsninger har vi set for mange af, og det ender med at blive den helt store narresut.

FDL er enig med Enhedslistens Henning Hyllested i, at bøder på 1.000 kr. for de ulovlige hvil, er alt for lidt, siger kontorleder Jens Groot, FDL. Det er hån mod seriøse danske vognmænd, at det er billigere at få en bøde, fremfor at chaufførerne bor på hotel. Vi skal op på bøder, hvor det ikke kan betale sig at snyde, uanset om er ulovlige hvil, ulovlig cabotage eller andre former for snyd. Det er positivt, der skal sættes ind mod hvil i bilerne, men når tungvogns-centrene hidtil ikke har haft tid og mandskab nok, bliver kontrol af cabotage nedprioriteret, og det er FDL ikke tilfreds med.

Hvis vi tager bøden for ulovligt holdt ugehvil først, er det så kun chaufføren som skal straffes? Hvad med vognmanden? Det er hans ansvar. Det er ham, som skal tilrettelægge arbejdet, og det er ham som sparer hotelregningen. Tager vi så fat i tungvogns-centrene, og den manglende kontrol, er de underbemandede og betjentene er ikke friholdt af den lokale vagttjeneste, som derfor spiser gevaldigt af de politiske øremærkede millioner.

Ingen ved, hvor mange af millionerne, der bruges til andre vagttjenester, som intet har med tungvognskontrol at gøre. Så kan vi lige så godt i samme forbindelse tage bødeudskrivelse for ulovlig parkering i nødsporet med. I praksis her og nu, udstedes der en bøde på 1.000 kr. for den ulovlige parkering. Når bøden er betalt, kan chaufføren sove videre uden at flytte lastbilen, hvorfor så en bøde?

 Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk