Bøde-inddrivelser

Det ny EU-bødedirektiv:

Parkeringsbøder bør

naturligvis inddrives

Efter FDL´s opfattelse, er det positivt, at det ny EU-direktiv, der omhandler inddrivelse af bøder på tværs af landegrænserne, er vedtaget. Det store spørgsmål er så blot, om man vil føre vedtagelsen helt ud i livet, og sørge for at inddrive de mange, store, bøder, der herhjemme er udstedt til mange udenlandske vognmænd og chaufførers ulovlige parkeringer.  Teksten i direktivet er desværre noget uklar, fordi den omhandler trafiksikkerhedsmæssige forseelser – og det punkt kan ulovlig parkering næppe kategoriseres under. Men parkeringer i nødspor, tangerer vel under alle omstændigheder det trafiksikkerhedsmæssige.

Det er ikke overraskende, at en lovtekst er skrevet, så der er smuthuller til dem, der vil snyde, men når man har indgået en aftale om inddrivelse af bøder for trafikforseelser, burde det være logisk, at man også begynder at inddrive penge for de mange ulovlige parkeringer, vi i alt for lang tid, har oplevet. Det siger FDL´s kontorleder, Jens Groot, og fortsætter: Vi har forgæves søgt at få svar på, hvor mange penge, den danske stat er gået glip af, fordi bøder ikke er opkrævet, men det er givetvis meget store beløb, det drejer sig om. Det er heller ikke tilfredsstillende, at myndighederne på denne måde udøver forskelsbehandling.

Man kan jo heller ikke lade være med at tænke, og håbe, om nummerplade-scannere nu også vil blive anvendt i forbindelse med inddrivelse af manglende bødebetalinger. For det er vel en form for efterforskning, som Rigspolitiet fortalte om på mødet hvor introduktionen af nummerplade-scannerne blev givet. En effektiv nummerplade-scanning af alle danske grænser og knudepunkter vil med garanti fange alle de gengangere, som vil snyde sig fra den danske lovgivning, understreger Jens Groot.

fakta om bødedirektiv

 • Formålet med CBE-direktivet er ifølge direktivets artikel 1 at sikre et højt

beskyttelsesniveau for alle trafikanter i Unionen ved at fremme grænseoverskridende

udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser.

 • Fremme håndhævelse af sanktionerne i de tilfælde, hvor en overtrædelse er begået med et

køretøj, der er registreret i en anden medlemsstat end den, hvor overtrædelsen er begået.

 • Efter artikel 2 finder direktivet anvendelse på følgende trafiksikkerhedsrelaterede

færdselslovsovertrædelser:

 • a) hastighedsovertrædelser.
 • b) undladelse af at bruge sikkerhedssele
 • c) undladelse af at stoppe for rødt lyssignal
 • d) spirituskørsel
 • e) kørsel under påvirkning af stoffer
 • f) undladelse af at bruge styrthjelm
 • g) ulovlig brug af kørebane
 • h) ulovlig brug af mobiltelefon eller anden kommunikationsanordning under kørslen.
 • Det fremgår af præambel nr. 9, at dette gælder, uanset om den trafiksikkerhedsrelaterede

færdselslovsovertrædelse i den pågældende medlemsstat behandles som en

administrativ forseelse eller som en straffesag.

 

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk