En omskrivning af DK-vejskats oplæg kræves

 

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL det er en tekst ommer

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har helt klart ønsket, at det politiske flertal på Kristiansborg opkræver CO2 afgiften hvor den tidligere er blevet opkrævet og høre til, nemlig i forbindelse med køb af det forurenede brændstof, lige nøjagtig som tidligere, nemlig af olieselskaberne som formidler og leverer til SKAT uden yderlige omkostninger.

Man skal aldrig betale to gange for samme udledning, forsikre Helena Dalli.

 

Nu ville det så klæde de styrende danske politikere at komme ud med deres holdning til EU`s beslutning. EU har jo skudt den danske CO2 opkrævningen i sænk, CO2 må kun opkræves en gang i forbindelse med dieseloliens CO2 belastning i den grønne omstilling. Så konklusionen kan kun være vejskat for sig og CO2 afgift for sig TAK.

Nu må det vel kunne betragtes som en pause eller en anden halvleg, mon så vores styrende folketingspolitikere vil invitere de implicerede vognmænds foreninger til dialog om udformningen af omlægningen fra Vignette til Vejskat som de ønsker?

Mon EU har lyttet til de regelrette protester fra de danske vognmænd, så de blev færdige med EU`s lovtekst til vejskat.

Med disse EU-tiltag er det så nu der skal aktioneres eller skal de styrende folketings- politikerne have muligheden for at udsende en invitation?

Citat:
I strid med EU
Ikke mange har skænket det en tanke, at det faktisk er i strid med de gældende EU-direktiv at indføre miljø- og klimagraduerede vejafgifter. Tyskland graduerer Mauten, men det skyldes, at EU-kommissionen lader det passere, forklarer chefkonsulent Lasse Kristoffersen, ITD.

EU-kommissær Helena Dalli gentog det i sin tale i sidste uge: – Der er ingen risiko for dobbeltbeskatning i forbindelse med den CO2-baserede vejafgift.

Imidlertid understregede hun, at der er tale om en afgift for brug af infrastruktur og ikke om indregning af miljøudgiften ved CO2-forurening.

Det sidste er tanken med et særskilt CO2-kvotesystem for transport- og bygningssektoren, hvor tilsynsklausuler skal hindre, at der sker dobbeltbeskatning eller overlapning. EU-kommissionen skal gennem ændringsforslag drage omsorg for, at beløb og grænseværdier tilpasses hinanden i i direktiverne om vejafgift og CO2-kvoter.

– Man vil aldrig skulle betale to gange for samme udledning, forsikrede hun.

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL Olieklub så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44