Klar FDL-melding til EU´s transportkommissær:

Bland dig helt uden om dansk p-politik!

Der er næppe tvivl om, hvorfor Transportkommissær Violeta Bulc skriver til transportminister Ole Birk Olesen. For kommissærens brev stinker langt væk af, at hun er tilskyndet af cabotage-lobbyisterne, som helt åbenlyst har tiltusket sig mere og mere indflydelse. Det er nærmest det, vi i krigens tid kaldte for femte kolonne-virksomhed. Samtidigt blæser kommissæren tusinder af seriøse europæiske vognmænd en lang march, selv om de er tvunget til at konkurrere med snydere, som beskyttes af politikere og embedsmænd. 

Det har længe været klart, hvad organisationer, som ITD, DI Transport og Danske Speditører står for, siger FDL‘s kontorleder Jens Groot. Deres sammensurium af såkaldte postkasseselskaber og social dumping, har fra start været livsnerven i deres ofte helt usmagelige manipulation med kendsgerningerne. De blæser på seriøse danske vognmænd i deres jagt på let tjente penge via billige udlændinge. Deres filosofi er klar: Alt kan købes for penge, og så skide være, om det går ud over danske kolleger, siger Jens Groot.

Det er ikke et øjeblik for tidligt at få gjort op med, hvad der foregår, siger FDL‘s formand, Christian Jensen, og fortsætter: Det er jo danske speditionsfirmaer og deres partnere, som har hidkaldt billige udlændinge, og har etableret et postkasse-selskab syd for grænsen. Det har man gjort for at opnå adgang til de billigste vognmænd og chauffører i Europa.  

Det er transportører, som man, lidt efter lidt, har fået fiflet ind i kampen mod seriøse danske kolleger. FDL har hele tiden været en klar modstander af disse fiflerier, men desværre har lobbyisterne flere gange haft held til at påvirke politikerne.

 Lad det være fastslået, at når udlændingene befinder sig i Danmark, må det være speditørernes ansvar. Det kan, som FDL hele tiden har hævdet, aldrig blive en statslig opgave at ordne virksomhedernes sociale forpligtigelser over for deres transportører. Derfor mener FDL, at EU-kommissæren ikke skal blande sig i, hvordan de danske parkeringsregler er skruet sammen. Og da slet ikke, når reglerne i øvrigt opfylder de generelle betingelser. Kommissæren glemmer åbenbart, at de virksomheder, som benytter udenlandske lastbiler, har et medansvar for, at det er muligt for chaufførerne at overholde gældende love og regler.

Er der ikke parkeringsmulighed i umiddelbar nærhed, bør speditørerne, alt efter behov, selv etablere p-pladser og mulighed for overnatning. Det er ikke længere en selvfølgelighed, at det er en dansk, herboende vognmand, eller chauffør, der kommer med, eller skal afhente, varer, så vågn op, og lev op til det medansvar, vi alle har, siger FDL´s formand, Christian Jensen. 

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk