Småvejspulje

FDL om ny småvejspulje:

Landbruget bør bidrage

til betaling af vejskader

Hvis det står til Landdistrikternes Fællesråd, skal der oprettes en fem års milliarddyr småvejspulje med det formål at forbedre vejnettet i landdistrikterne. Men det forslag er FDL´s kontorleder ikke begejstret for, og begrunder sin modstand med, at landbruget selv må være med til at finansiere vedligeholdelsen af vejnettet, som mange steder er under al kritik pga. de tunge landbugskøretøjer.

Det er ikke småpenge, det drejer sig om, når landbrugets kæmpe traktorer og andre køretøjer færdes på både små og større veje, siger Jens Groot. For vejkasserne brækker, når de store køretøjers højre hjulpar kører helt ude i kanten af vejene. Derfor er mange mindre veje på det nærmeste hullede og ujævne, og det koster en bondegård blot at lappe på skaderne. Derfor bør landbruget selv oprette en pulje.

Man behøver ikke at være hverken asfaltarbejder eller økonom for at kunne regne ud, hvor stor en belastning det er, med tunge køretøjer som gyllevogne, korn/majs vogne, mejetærskere med flere. Det samme gælder for store traktorer, der ofte kører meget langt med kæmpemæssige læs af kartofler. Den slags transporter går også ud over en del af de større veje, og det betyder jævnlige reparationer, siger Jens Groot.

Landdistrikternes Fællesråd foreslår, at staten øremærker 500 mio. kr. over fem år til en pulje, som kommunerne kan søge og medfinansiere. Det siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard. Mange danske landdistrikter døjer med et usammenhængende vejnet. Småvejene er nogle steder så smalle, at to biler dårligt kan passere hinanden, og det er uholdbart i længden.

Det er ikke alene en sikkerhedsmæssig udfordring, det hæmmer også mobiliteten Skal landdistrikterne med på fremtidens mobilitetsløsninger, er der ekstra grunde til, at vejnettet på landet opgraderes markant, siger Steffen Damgaard. Han håber, at regeringen ved fremtidige infrastrukturprojekter vil lægge vægt på at understøtte en høj mobilitet, og et mere sammenhængende Danmark.

Redaktion: Preben v. Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk