Langsigtet transport-politisk udspil nødvendigt:

FDL-nej til flere lappeløsninger

Enhver, der beskæftiger sig med vejtransport, ved at trængslen på vejnettet er både konstant, og markant, stigende. Efter, at finanskrisen i 2009 slog alle hjem til start, er trængslerne taget til, hvilket øger behovet for fremkommelighed, flere, og ikke mindst bedre, rastepladser. Når så et så vigtigt emne skal debatteres, er det vigtigt at få alle nuancer med, herunder også stigende anvendelse af store traktorer og med landbrugsredskaber, der ofte fylder mere end den halve landevej. Derfor råber FDL, i forbindelse med landbrugets generelt udmærkede transport-politiske udspil, vagt i gevær.

FDL har en positiv holdning, når det drejer sig om den evigt manglende langsigtet trafikplanlægning omkring den danske infrastruktur. Men hvad skal vi med en forbindelse over Femern, som tyskerne ikke er særligt interesserede i? De ønsker i hvert fald ikke at være lige part i finansieringen. Og tyskerne virker lige så lidt interesserede i at få færdiggjort Femern-forbindelsen, som, efter FDL´s opfattelse, er den største hindring for, at en dansk infrastruktur på kort sigt vil lykkedes.

FDL prioriterede allerede for 30 år siden en fast forbindelse over Kattegat, og den prioritering løbet vi ikke fra, siger kontorleder Jens Groot. Den dag, vi har en færdigt etableret Kattegat-forbindelse, med plads til både biler og tog, kan vi konstatere, om der så er er brug for etablering af nye motorveje i Danmark. Ind til da, vil udbygning af de bestående motorveje printeres efter trafikpresset og ufremkommelighed.

Trafikkulturen på de danske motorveje mangler et markant løft. Her ville en bedre politi-patruljering generelt kunne reducere en del af de daglige unoder i trafikken, som de fleste af os oplever. Et af de store problemer, er den manglende afstand mellem køretøjerne i venstre vognbane, lige som en enkelt rotorblink kan skabe store problemer for trafikflov, og skabe øget risiko sammenstød i venstre vognbane, hvilket i mange tilfælde betyder kaos og midlertidig lukning af vejstrækninger.

Det danske motorvejsnet mangler kort og godt en dagligt, landsdækkende politi- patruljering. Og det til trods for, at en sådan omkostning, vil være selvfinansierende, bl.a. ved indtægter fra bøder, men også med hensyn til trængselsmæssige besparelser. Men der er også al mulig grund til at revurdere brugen af store traktorer og andre landbrugsredskaber, som både fylder, skaber kødannelser og indimellem uheld, understreger kontorleder Jens Groot.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk