Alternativets bud på ny trafikaftale:

Roadpricing og elbilerne

vil skabe et renere miljø

Luftforurening er et stort problem i Danmark. Uanset om vi taler om partikler, NOx, CO2-udledning fra biler og busser eller de skadelige partikler fra brændeovnene, har forureningen store negative konsekvenser. Især har det store helbredsmæssigekonsekvenser for borgere, der bor og arbejder i områder med meget luftforurening, men det har også mærkbare økonomiske konsekvenser for samfundet. Det fastslår Alternativets transportordfører Susanne Zimmer og fortsætter:

Ifølge Det Miljøøkonomiske Råds rapport fra 2019 ventes luftforurening alene at koste samfundet omkring 62 milliarder kr. i helbreds-relaterede udgifter. Derfor vil Alternativet arbejde målrettet for en renere luft og en mere grøn trafik i byerne. Det anslås i en ny rapport at omkring 4200 mennesker i Danmark dør før tiden på grund af luftforurening, men kun ca. en tredjedel af forureningen stammer fra Danmark, så vores forureningsindsats skal også foregå i EU-regi.

Alternativet ønsker 30 procent billigere offentlig transport. Derudover vil Alternativet løbende arbejde for at sænke prisen yderligere og udbygge den offentlige transport, ikke mindst i byerne, hvor luftforurening og trængsel er værst. Forslaget vil øge incitamentet til at benytte bus, tog og metro samt cykel i stedet for bilen, og ventes at koste 2,4 milliarder. kr. om året., fortsætter Susanne Zimmer.

I maj 2019 besluttede Folketinet at skærpe reglerne for miljøzoner. Ændringen er et alt for lille skridt i retningen af renere luft i byerne, og derfor ønsker Alternativet at stille endnu strengere krav til lastbiler, busser og varebiler, der kører ind i byerne. Samtidig vil vi arbejde for bedre vilkår for elbiler og nye muligheder for indførelse af bilfri zoner og strækninger.  Byer som København vil gerne stille strengere krav til transportsektoren, men bliver bremset af nationale bestemmelser.

Foruden at stramme reglerne for miljøzonerne vil vi gøre det muligt for kommunerne at lukke ned for biltrafikken i byerne. Hvis man gennem det lokale demokrati i kommunen kan blive enige om, at man ønsker at holde bilerne ud af byen, f.eks. for at reducere luftforurening, skal Folketinget ikke forhindre dette. Rundt omkring i Europa arbejdes der i disse år på forskellige tiltag, der skal reducere partikelforurening fra biltrafikken.

I London har man haft en miljøring omkring byen siden 2003, hvilket man også har diskuteret ad flere omgange i Danmark. Alternativet er positivt over for oprettelsen af en miljøring, men vi ser det kun som en halv løsning. Vi foreslår derfor, at transport-afgifterne omlægges til et nationalt roadpricing-system, hvor man i stedet for bompenge ved de store byer og de sædvanlige grønne afgifter betaler for sit kørselsforbrug. Roadpricing kan styre balancen imellem privat og offentlig transport og gradueres imellem land og by og dag, nat og myldretid.

I Norge er man meget længere i omstillingen til elbiler, end vi er i Danmark. Bl.a. har man i Oslo indført særlige privilegier for elbilejere, der betyder, at de har bedre og billigere parkeringsforhold. Vi er inspireret af de gode eksempler, og vil fremme el- og delebilismen i Danmark gennem særlige privilegier. Samtidig vil vi bruge 300 millioner kr. de kommende fire år på opstilling af hurtigere og bedre lade standere rundt om i Danmark, f.eks. ved stationer, så pendlere kan køre i elbil til stationen om morgenen og køre tilbage i en fuldt opladet elbil om eftermiddagen.

 Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

indhold skrives her

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk