Attraktiv! men hvordan?

Hvorfor gods- chaufførmangel?

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL undres, når det i medierne kan læses at Fakta: Chaufførlønninger på 12/15.000 kr. pr. måned ved international og tredjelands godskørsel er hvad de danske moderselskabers postkasse selskaber betaler deres importerede gods-chauffører. Har EU vejpakken begrænset dette forhold? NEJ

DK-moderselskab med suveræne selvstændige postkasseselskab ønsker lavest mulige chaufføromkostning, ikke ved at gøre sig til et attraktivt arbejdssted, nej det politiske DK/EU har muliggjort stavnsbinding af en ikke EU-borger som gods- chauffør til den transportvirksomhed, der har den importerede gods- chaufførs arbejdstilladelse.

Disse forhold er ikke skabt for at pleje og gøre sig attraktiv for gods- chaufføren, nej de er skabt for udelukkende at opnå lavest mulig omkostning for en DK transport-køber, som i eget DK-hus signalere ordentlighed, og den danske arbejdsmodel prises som urørlig sammen med DK-politikere.

Fakta:

Social-chauffør løndumpning er prisdannende på det nationale DK- godstransport marked.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL kan kun konkludere: Gør din transport virksomhed mest mulig attraktiv for dine chauffører, og søg organisatorisk hjælp, det er dit valg hvor og hos hvem?

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44