Mediehuse vil slippe uden om varebils-krav:

Hvis politikerne bøjer sig, åbnes ladeport for snyderi

Der er, yderst forståeligt, i forbindelse med forslaget om nye regler for varebiler, der kører godt for fremmed regning, opstået en debat omkring 11 kilos frigrænse på pakkers vægt. Den tilsyneladende beskedne vægtgrænse, er sandsynligvis blevet til efter at ikke mindst mediehusene har protesteret over at skulle inddrages i de nye regler for varebiler. Hos FDL er man på ingen måde tilfreds med, at lige præcis mediehusene, som i stor udstrækning anvender billige chauffører, måske får medhold. For der er jo tale om en gruppe mediehuse, som på denne måde i høj grad er medvirkende til, at den sociale løndumping fortsætter. Det er en underlig form for dobbeltmoral, når de samme medier fra tid til anden kræver stop for social dumping.

Hvis gruppen får ret, åbnes der en ladeport med hensyn til at undgå registrering, og det kan ingen, undtagen mediehusene, være interesseret i. Det siger FDL´s kontorleder, Jens Groot, da FDL-Nyt bad ham kommentere den besynderlige situation. Der skal absolut ikke være en vægtgrænse på coli, de grænser hører under arbejdsmiljøet og har intet med registrering af motorkøretøjer at gøre, erhverv eller ikke erhverv. I Randers er der bl.a. en virksomhed, der har specialiseret sig i avisudbringning på EL 45 knallerter. De ser ud som flaskesamlerne, og de kører, som på en film fra Hongkong, på kryds og tværs højre og venstre om samt på fortove og cykelstier i begge retninger. Og det sker med eller uden lys. Avisen skal bare frem.

FDL har under hele møderækken i varevognsudvalget sagt, at der ikke skal være en vægtgrænse, hverken på pakker eller varevogne, fortsætter Jens Groot. Køres der godskørsel mod fremmed regning, har vi en lovpakke, Lov om Godskørsel, som skal følges. Det bør ligge helt fast. Godskørsels loven. De økonomiske krav, der stilles i forhold til lovpakken, er på ingen måde for høje. Kan vognmanden ikke stille sikkerhed på 150.000 for de første 2 tilladelser og 40.000 pr. følgende tilladelse, skal han ikke være vognmand. Håndværkerdelen af varevogns-brugerne kan ikke bruge en vægtgrænse på 11 kg til noget som helst. Det er kun avis- og bladreklameomdelingerne, som kan bruge de 11 kg til social og sortbørs dumpning.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk