FDL siger nej tak til CO2 kamufleret skatteopkrævning

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL ønsker ikke differentierede kilometerafgifter skjult i CO2 udledningens hellige navn, FDL ønsker CO2 afgifter reguleret efter forbrugs mængden af de fossile brændstoffer som skaber CO2 forureningen, det er åben politik. Liter forbruget af dieselolien, skal selvfølgelig være beregnings- grundlaget. Så vil alle diesel forbrugere betale nøjagtig det samme pr. forbrugt liter CO2 forurenende dieselolie.

Ønskes det politisk at lastbilerne skal betale vejbenyttelsesafgift på en anden måde end den der praktiseres i dag, så må de melde det ud, og ikke som nu en kilometer- baseret vejafgift for lastbiler i den grønne CO2- omstillings hellige navn, det er et politisk vildskud. Danmark er ikke klar i 2025 til at opkræve kilometer baserede afgifter. For at kunne opkræve kilometer baserede vejbenyttelsesafgifter kræves et betydeligt elektronisk overvågningssystem med kontrol kamera, det ikke muligt inden 2025.

Der sælges/bruges ca. 3,2 milliarder liter dieselolie i Danmark om året, der opkræves i dag afgift pr. liter diesel. Energi: kr. 2,844, CO2: kr. 0,449, NOX: kr. 0,010.

Dette nuværende afgiftsopkrævningssystem styre olieselskaberne for SKAT, så der skal ikke etableres nye stillinger hos skat for at opkræve en højere CO2 afgift, det er blot at skrue på den nuværende CO2 afgifts knap.

En omlægning af vejbenyttelsesafgiften for lastbiler kræver en bedre og langsigtet planlægning og det helst i samarbejde med vognmandsorganisationerne, det vil også kræve en længere etableringsperiode end til 2025.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL Olieklub så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44