Ikke flere dybe- tallerkner tak

 Frie Danske Lastbilvognmænd FDL er ikke forbavset! Hvilken afgiftssats hører din Diesel-lastbil til i? hvor skal den placeres? det kan ikke bare lige oplyses. Det er ikke EURO normen på registrerings attesten der tæller, det er producenten der skal oplyse hvilken CO2-emissionsklasse lastbilen høre til i. Selvfølgelig kan det danske embedsværk ikke bruge de nuværende EURO normer som er oplyst på registreringsattesten, de kan ellers godt bruges hos Sund & Belt til EURO 6 rabat.

Eksempel:               Kapitel 3               Afgiftssatserne

  • 5. Der afregnes for lastbiler og køretøjskombinationer efter de emissi-onsklasser, der følger af artikel 7 ga i direktiv 1999/62/EF med senere æn-dringer for så vidt angår afgifter på køretøjer for benyttelse af visse infra-strukturer:
  • 1) I CO2-emissionsklasse 1 med en tilladt totalvægt på: a. 12.000-17.999 kg: 1,14 kr. pr. km.
  1. 18.000-32.000 kg: 1,27 kr. pr. km.
  2. over 32.000 kg: 1,37 kr. pr. km.

Kigger vi bare lidt mod syd til Tyskland er det Toll Collect som administrerer vejafgiften på lastbiler, og det har de gjort i mange år, og her kan EURO normen godt bruges, når der skal tilpasses CO2-emissionsklasse:

Eksempel:

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL Olieklub så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44