Frie Danske Lastbilvognmænd FDL afholdte en fysisk generalforsamling i lokaler på kontor adressen i Hasselager den 29. maj 2021.

Formand Christian Jensen aflagde bestyrelsens beretning.

Jeg plejer at få skyld for at lave for lange beretninger, denne gang har jeg søgt at gøre beretningen kort, så vi har længere tid til de generelle alvorligere sager vi skal drøfte senere.

Hvad gør man med en beretning, som i realiteten bliver en beretning for 2 generalforsamlinger. Det er lidt som en 2-minus-1- vej lidt ud til siden og ind til midten igen. Bestyrelsen valgte i 2020 helt at undlade en FDL generalforsamling, grundet Covid-19 forbud, bestyrelsen behandlede og godkendte sammen med de valgte revisorer regnskaberne, som blev indberettet til Erhvervsstyrelsen som de skulle.

Jeg vil gå let hen over 2019 som jo i og for sig var et normalt år, set med foreningens øjne. De arbejdsmæssige aktivitet var vel som sådan, uanset at 2019 var bedre en 2020, så det var vel et år på det jævne.

2020 bød derimod på meget større forskelligheder i hvordan Covid-19 ramte de forskellige dele af transporterhvervet. Det er overordnet set med min og sikkert også jeres opfattelse, at dem der havde aktiviteter i bygge- og anlæg og de dertil hørende aktiviteter har haft et rigtigt godt 2020. Ligeledes gælder det for de transportvirksomheder der sørger for at dagligvarer butikkerne har varer på hylderne, og at hr. og fru Danmark kan få leveret de pakker der er købt elektronisk.

Når det så drejer sig om transportvirksomheder der beskæftiger sig med især ferske fødevarer (Catering), fisk og kød så har de været hårdt ramt grundet den næsten totale nedlukning i hele restaurant og kantine området, både i ind og udland.

Det betyder ikke at FDL forening og kontor har været lukket ned eller sendt hjem, aktivitets niveauet har trods Prebens bortgang været fuldt ud acceptabelt syntes jeg. Aktiviteterne i 2020 har jo levet lidt i skjul, visuelle møder med myndighederne sparer uden tvivl på kørselsomkostningerne. Selv om de skrevne opråb har ændret udseende, sender vi stadig nyhedsbreve ud om de af FDL konstaterede fejldisponeringer i forbindelse med EU vejpakkens implementering i DK lovarbejdet. Danske politikere har svært ved at sætte sig ordentlig ind i vej godstransportens dna. Så de skal hjælpes på rette vej, som i dag foregår med elektroniske breve.

Jeg synes jeg har lov til at sige, at jeg overordnet og med rette kan sige at FDL er kommet igennem Covid-19 med skinnet på næsen.

Regnskabsmæssig var 2020 bedre en 2019, så vi har stadig skruen i vandet og kursen sat i den rigtige retning, selvfølgelig er det ønskeligt med lidt mere medvind til Frie Danske Lastbilvognmænd FDL.

Christian Jensen

Formand

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL.

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44