Konflikt eller dialog? 

 

Selvom det ser håbløst ud, håber FDL på det bliver dialogen der vinder.

 

Lad mig starte med, at FDL i udgangspunktet allerede har tilkendegivet vores positive støtte til den protest action der er under forberedelse til at finde sted på Slotspladsen d. 4. april. Og i kraft af, at FDL om nogen ved hvor stor en arbejdsindsats såvel som økonomisk byrde en sådan protestaktion kræver tager vi hatten af for Benny fra Fredsø, hvis initiativ i stor udstrækning flugter med FDL’s nuværende og især historiske DNA. Så godt gået og pøj pøj herfra.

I FDL bakker medlemmerne 100% op om initiativet, men da vi også ved at mange medlemmer i givet fald ville kunne få problemer i forhold til deres kunder, hvis de pludselig holder en uanmeldt ferie, har FDL valgt at pointere over for medlemmerne, at det er helt  deres egen afgørelse på hvilken måde de deltager i actionen, om nogen overhovedet. Og mens datoen for demonstrationen nærmer sig er det glædeligt og opløftende at kunne konstatere, at alt efter som flere og flere får sig læst igennem de 93 sider af  udkastet til lovforslaget om en km. baseret kørselsafgift, finder de ud af hvor tåbeligt og hovedløst forslaget er, og at der tegner sig en stærk holdning til, at forslaget intet fornuftigt indeholder. Det er fra ende til anden kejserens nye klæder, idet det udover at afsløre ønsket om et grænseløst bureaukrati og uoverskuelige administrations omk. opbygger et system, der på forhånd er dømt til at ende som en fiasko, absolut intet fornuftigt indeholder.

Vi glæder os overordnet meget over at kunne konstatere, at DTL såvel som DI transport med fhv. Skatteminister Karsten Laursen i front klart giver udtryk for præcis samme holdning, som vi i FDL har om det fremsatte forslag, nemlig det totale fravær af fornuft og det urimelige bureaukrati det vil medføre, for ikke at tale om den urimelige unødvendige økonomiske omkostning  gennemførelsen af lovforslaget indebærer uden nogen som helst sikkerhed for at systemet nogensinde kommer til at fungere, som ønsket i praksis. Forslaget bliver Især håbløst, administrativt såvel som provenumæssigt set i forhold til, at man allerede har et omkostningsfrit opkrævningssystem, nemlig den allerede eksisterende CO2 afgift, som allerede i dag opkræves gennem købet af dieselolien til alle typer dieseldrevne køretøjer. Dieselkøbet til alle køretøjer uanset type og størrelse og ikke bare lastbiler over 12000 kg.

I al tale og skrift om lovforslaget lader Regeringen på intet tidspunkt nogen i tvivl om, at projektet  sker i miljøets hellige og misbrugte navn i en sådan grad, at læseren tænker og ønsker det ville være en sand befrielse dersom der var enkle voksne til stede på Borgen, der ville sige og stå ved , at det er kejserens nye klæder om noget er, hvor hver opkrævet krone er en skjult skat på lastbilen og ikke spor andet.

FDL har for nogle uger siden haft foretræde for regeringens Transportudvalg, hvor vi al beskedenhed, men i meget klar tale forsøgte at få udvalget til at indse, at hvis det i miljøets navn var nødvendigt at der skulle foretages tiltag, der tilskyndede til besparende adfærd og dermed positiv nedbringelse af CO2 udslippet, så var vi som en repsenterende brancheorganisation parat til at forholde os til dette. Men vi gjorde det også klart, at vi ikke kunne anbefale det lovforslag der tilsyneladende er på vej, i den foreslåede form alene grundet det uendelige bureaukrati det indlysende vil medføre i forhold til det estimerede netto provenu.

Alene dette at man fra forslagsstillerne har fundet det nødvendigt med 93 sider for at forklare ingenting overhovedet og blot forvirre alle, der i fuld alvor forsøger at finde en mening i forslaget efterlades i total forvirring, når man ved at der allerede i  dag bruges et omkostningsfrit system, hvor eneste administrative  omkostning er, at skrue på eksisterende satserne, indtil det ønskede provenu opnås og via højere afgifter tilskynder alle bilister også private til spare på forbruget og dermed  et mindre CO2 udslip som ønsket.

Så er der voksne til stede på borgen må vi indtrængende bede om øjeblikkelig intervention i processen.

Christian Jensen FDL

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL Olieklub så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44