Is og sne på toppen i 4 meters højde er et problem.

Kør aldrig med is eller sne på taget. http://snebroer.dk/

Fakta: I henhold til færdselsloven er det føreren der visuelt, og ved mekanisk afprøvning er ansvarlig for at køretøjet er i lovlig forsvarlig stand, inden kørslen påbegyndes.

Er der IS/SNE på taget skal det fjernes inden kørslen påbegyndes.

Hvordan fjernes IS/SNE lovligt fra taget i 4 meters højde? Det gøres ikke fra en stige som står på et glat underlag, lige som det ikke gøres ved at kravle op på taget uden faldsikring. Det gøres fra en dertil indrettet sne-bro med kantafskærmning/rækværk samt skridsikre overflader på trin og platform.

Hvorfor findes der så ikke en sne-bro på samtlige statslige parkeringspladser for lastvogne? Det er udelukkende et spørgsmål om penge, Vejdirektoratet vasker hænder for det er chaufførens og dennes vognmand der er ansvarlige for at IS/SNE bliver fjernet, så hvorfor skulle Vejdirektoratet bruge penge på den, for dem nødvendige service.

Nu er det ikke kun Vejdirektoratet der har denne holdning, den samme holdning findes også hos mange Speditører og kørselsrekvirenter, samt industrivirksomheder der dagligt benytter høje lastvognstransporter, de mener åbenbart ikke de bør etablere en sne-bro så de lastbiler der skal forlade deres område, har mulighed for at fjerne den IS/SNE der har lagt sig på eksempelvis en sættevogn, der har stået ved deres rampe, eller på deres parkeringsområde i perioder med snefald og frost.

Medicinen for flere sne-broer kan kun være: kør aldrig med IS/SNE på taget.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44