Kartoffelchauffør varetægtsfængslet i to uger

 

Kartoffelchaufførren anklaget efter straffeloven § 252 Stk. 1. Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, (af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed).

Hvad gjorde kartoffelchaufførren? 1. Han kørte lastbil med kartofler på ladet (det var lastbilens læs) 2. disse kartofler havnede på motorvejens kørebane.

Dommeren i Svendborg valgte at varetægtsfængsle kartoffelchaufførren i 14 dage.

Hvad gør politi-myndigheden når en grundejer med skel til offentlig vej som slår frisk græs og blæser det ud på asfaltvejen i et tykt lag og lader det ligge?

Hvad gør politi-myndigheden når landmanden i forbindelse med markarbejdet slæber et tykt lag våd muldjord med ud på asfaltvejen og lader det ligge?

Bør de så ikke også stilles for en dommer og anklages efter § 252 stk. 1.?

Hvad er forskelsbehandling? Færdselsloven er krystalklar:

Kapitel 5 – Hastighed – Almindelige regler

§41. Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der kan påregnes. Ved nedblænding fra fjernlys (langt lys) til nærlys (kort lys) skal hastigheden før nedblændingen tilpasses de nye sigtforhold.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL Olieklub så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44