Kommentarer til lov om CO2 KM afgift for lastbil på 12 tons og over.

Følgende analyse og fakta tal afslører i et og alt hvor tåbeligt det fremsatte lovforslag i al sin enkelthed er og hvor mange slette usandheder om det virkelige formål med lovforslaget indeholder.

Det fremgår af det fremsatte lovforslag, at det skønnes årligt at ville reducere CO2 udledningen 0,3 millioner tons (300.000 tons) i 2025 og 0,4 millioner tons (400.000 tons)

I Danmark sælges der iflg. officielle statistikker 3.184.000.m3 = 3.184.000.000 liter Dieselolie /år.

1 liter Dieselolie udleder iflg. kloge hoveder, ved forbrænding 2,7 kg CO2 pr. liter

1 liter Benzin udleder 2,4 kg. CO2 pr liter

1 liter dieselolie/ benzin vejer ca. 0.8 kg.

Dvs. at 1 kg. dieselolie udleder 3.38 kg. CO2 pr. liter

Følgende udregninger og konklusioner tager udgangspunkt i, at alle indregnede dieseldrevne køretøjer, altså også dieseldrevne person og varevogne omfattes af loven ud fra synspunktet, at det er alene brugeren af det forurenede stof der er forureneren og burde være betaleren.

Regeringen skønner at loven vil reducere CO2 udledningen med 300.000 tons, som kunne modsvares af et mindre forbrug på 111.111.111 liter diesel. (300.000.000 kg. CO2 a 2,7 kg.   = 111.111.111 Liter diesel)

Det vil sige, hvis vi sparer 111.111.111 liter diesel, så reducerer vi CO2 udslippet med 0,3 millioner tons som er regeringens bedste skøn og ønske.

>Altså vi skal spare 111.111.111 millioner liter diesel, for at reducere CO2 udslippet med 0.3 millioner tons CO2.

Hvor mange % skulle hele Danmarks dieseldrevne motorkøretøjer inkl. Personbiler simpelthen alle dieseldrevne køretøjer så spare, for at opnå den ønskede CO2 reduktion.

Der sælges 3.184.000.000 liter (3 milliarder og 184.000.000 millioner) Diesel olie i Dk år (2021). Og vi ved at der skal spares 111.111.111 liter diesel for at reducere CO2 udslippet med 0.3 millioner tons.

Vi skal således dividere det antal liter 111.111.111. der skal spares med det totale forbrug 3.184.000.000 liter, det bliver til sølle 3,49 %.

Det svarer i praksis til, at en lastbil der i dag kører 3 km. pr. Liter skal køre 3,09 km. pr. liter.

Ifølge regeringens egne tal regner de med, at efter mega investeringsomkostninger, for både stat og forbruger (vognmænd) vil det fremtidige netto provenu være ca. 1,5 milliarder kr. (1495 milliarder kr.).

Forudsætter man at regeringens hedeste ønsker ville være opfyldt, dersom et alternativt forslag stadigvæk ville/skulle indbringe det ønskede netto provenu beløb og samtidig animere til at spare på forbruget i lighed med det man forestiller sig mes det fremsatte forslag ville afstedkomme, så ville det opnås ved: At man bibeholder nuværende omk. frie opkrævning gennem købet af dieselolie, samtidig med at man forhøjer al dieselolie med de nødvendige ører pr. liter.

Den nødvendige og tilstrækkelige forhøjelse af den nuværende CO2 afgift ville således være: 1.5 milliarder kr. (1500 millioner kr.): ved et totale forbrug på 3.184.000.000 liter = 47,1 øre pr liter.

Dersom alle Dieseldrevne motorkøretøjer var omfattet af loven, ville den nødvendige forhøjelse af CO2 afgiften være på 47-48 øre pr. liter købt dieselolie, opfylde regeringen forhåbninger om netto skatte provenu og den skønnede reduktion af udledningen af CO2 i henhold til regeringens ønsker og krav.

Det vil så i praksis afsted komme en forhøjelse af vores nuværende pris pr. kørt km. med en ganske alm. landevejs lastbil der kører 3 km. pr. liter ca. 16-17 øre pr. km. Og stadigvæk med en lønsom gulerod til den der sparer på dråberne.

For en Diesel drevet personbil, der kører 18 km. liter vil omk. stigningen være ca. 2,7 øre mere pr. kørt km.

Ovennævnte tal er validerede tal fra officielle statistikker/ regeringens egne tal og oplysninger. En sammenfattende konklusion af ovennævnte er som følger:

Med forbehold for evt. ganske uvæsentlige regnefejl så må konklusionen på ovennævnte være, at den store gambling regeringen lægger op til, med årlige administrations omk. af et nyt og helt uprøvet opkrævningssystem, der helt åbenlyst sluger mellem 275 og 300 millioner kr. om året er helt uden for virkeligheden.

Især når man kan opnå det samme netto provenu og den samme reduktion af CO2 udledningen ved blot at skrue på den allerede eksisterende afgiftssats med de nødvendige antal øre pr. købt liter dieselolie.

Især når man inddrager alle forbrugere af dieselolie (og det er vel ganske rimeligt, at alle der bruger Dieselolie skal deltage på lige fod) så bliver udgiften overkommelig for alle forbrugere, erhvervs såvel som private forbrugere.

>En stigning erhvervene ville kunne leve med og privatbilismen næste ikke ville bemærke.

Så jeg skal på vegne af Frie Danske Lastbilvognmænd FDL opfordre til, dersom der er voksne politikere til stede på borgen og i erhvervsorganisationerne om at give de medskyldige politikere på borgen en belærende vejledning og efterfølgende kræve handling.

Med venlig hilsen

Christian Jensen

Formand FDL

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL Olieklub så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44