Narresutten vokser, kan den stadig være i munden???

EU- pakke og DK- lov uden DK- kontrol er årsagen

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har skrevet det tidligere og gentager gerne: Kontrolleres EU- vejpakken og DK- lov inden for godstransport på gummihjul ikke, ændres de kummerlige forholdene ikke for chauffører i Danmark, de vil fortsat være tvunget til at arbejde under den social løndumpning i Danmark, over for nationale som internationale chauffører vil fortsætte uden ændringer.

Hvem er det så der skal kontrollere, og svigter når der skal kontrolleres om danske transportvirksomheder med godstilladelse overholder folketingets beslutning om fastlæggelse af et omkostningsniveau, i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport i LOV nr 870 af 14/06/2020 ændringer trådt i kraft den 1. januar 2021, det skal Færdselsstyrelsen kontrollerer, og gør det så?

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL søgte aktindsigt hos Færdselsstyrelsen og fik svaret: Der er efter den 1. juli 2021 oprettet 12 tilsynssager. 5 af sagerne er aktuelt afsluttet uden sanktioner mod virksomheden. De øvrige 7 sager er fortsat under behandling.

Svaret er for FDL ikke opløftende, det er en bekræftelse på den frygt som erfaringen har lært FDL, der er langt fra teoretisk lov vedtagelse, til konkret handling.

En Godskørselslov uden en effektiv kontrol, er en narresut til de lovlydige.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44